Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Az alábbi lista felkerülési sorrendben (ID szám szerint) mutatja a dokumentumokat. A lista alján százasával lehet lapozni, és ha valamelyik tételre kattintunk, akkor a borítólapok is végiglapozhatók (az adott százas csoporton belül) az alsó nyilakkal. JavaScriptet nem támogató böngészők esetében az URL címre kell kattintani. A listában a még feldolgozás alatt levő dokumentumok is megjelennek, de a könyvtár látogatói csak az OK státusszal rendelkezőket tudják megnézni. Az ÚJ és NEMOK jelzésű művek csak később lesznek elérhetőek. További teljes listák, különböző formátumokban (HTML, XML, MARC) tölthetők le az EXPORT oldalon.


A találatok száma: 18875
[00001] Aetas repertórium, 1985-1995 
http://mek.oszk.hu/00000/00001
[00002] Az Athenaeum repertóriuma 
Philosophiai és államtudományi folyóirat

http://mek.oszk.hu/00000/00002
[00003] Új Aurora repertórium, 1973-1989 
http://mek.oszk.hu/00000/00003
[00004] Bod Péter, 1712-1769 
Bibliográfia

http://mek.oszk.hu/00000/00004
[00005] Ecsedy Ildikó orientalista, a nyelvtudomány doktora bibliográfiája 
http://mek.oszk.hu/00000/00005
[00006] Magyar edzéselméleti szakirodalom 
http://mek.oszk.hu/00000/00006
[00007] Fényes Miklós: Középkori egyetemek Magyarországon ; A Pécsi Egyetem története 
http://mek.oszk.hu/00000/00007
[00008] Egyházak, felekezetek, vallási közösségek és alapítványok magyar nyelvű sajtójának jegyzéke, 1995-2000 
http://mek.oszk.hu/00000/00008
[00009] Tóth Jánosné: Eötvös Károly bibliográfia 
http://mek.oszk.hu/00000/00009
[00010] Andódyné Pál Olga: Erkel Ferenc lelőhelybibliográfia 
http://mek.oszk.hu/00000/00010
[00011] A magyarnyelvű fantasy-irodalom bibliográfiája, 1975-1997 
http://mek.oszk.hu/00000/00011
[00012] Györe Géza: Fehér Ferenc - bibliográfia 1. 
http://mek.oszk.hu/00000/00012
[00013] Féja Géza bibliográfia 
http://mek.oszk.hu/00000/00013
[00014] Gyenis András: Régi jezsuita rendházak 
Központi rendi kormányzat

http://mek.oszk.hu/00000/00014
[00015] A Harmadkor repertóriuma, 1984-1989 
http://mek.oszk.hu/00000/00015
[00016] Szalai Mónika: Ernest Hemingway, 1899-1961 
http://mek.oszk.hu/00000/00016
[00017] Tezla, Albert: Hungarian authors 
A bibliographical handbook

http://mek.oszk.hu/00000/00017
[00018] Tezla, Albert: An introductory bibliography to the study of Hungarian literature 
http://mek.oszk.hu/00000/00018
[00019] Kortárs magyar írók, 1945-1997 
Bibliográfia és fotótár

http://mek.oszk.hu/00000/00019
[00020] A Korunk folyóirat repertóriuma, 1990-1996 
http://mek.oszk.hu/00000/00020
[00021] A könyvtári szaknyelv terminológiai anyagai, 1995-2000 
Kommentált bibliográfia

http://mek.oszk.hu/00000/00021
[00022] Balogh Ferencné: Lőrincze Lajos 
emlékezés és bibliográfia

http://mek.oszk.hu/00000/00022
[00023] A média a tiszta közéletért, a közszolgálat átláthatóságáért, a korrupció ellen 
A tényfeltáró újságírás szakbibliográfiája

http://mek.oszk.hu/00000/00023
[00024] Magyar mesterséges intelligencia bibliográfia 
Válogatás az 1988-96 között megjelent publikációkból

http://mek.oszk.hu/00000/00024
[00025] Mérési és műszeres szakcikkek jegyzéke 
Az 1991-2000 között megjelent magyar folyóiratokból

http://mek.oszk.hu/00000/00025
[00026] Magyar néprajzi bibliográfia, 1991-1992 
Az 1991/1992-es évek publikációinak számbavétele kiegészítve az előző évek anyagával

http://mek.oszk.hu/00000/00026
[00027] Magyar könyvtermelés Romániában, 1919-1940 
1. kötet. Könyvek és egyéb nyomtatványok

http://mek.oszk.hu/00000/00027
[00028] Szabó Pálné: Művelődés repertórium, 1990-1991 
Szakdolgozat

http://mek.oszk.hu/00000/00028
[00029] A Nyugat tartalomjegyzéke, 1908-1941 
http://mek.oszk.hu/00000/00029
[00030] Bibliography, Ethnic conflict and ethnic conflict management 
East-Central Europe and South Asia

http://mek.oszk.hu/00000/00030
[00031] Bibliográfia a permi népek nyelvének, történetének és irodalmának ismeretéhez, 1990-1999 
http://mek.oszk.hu/00000/00031
[00032] A Magyar Philosophiai Szemle repertóriuma, 1882-1891 
http://mek.oszk.hu/00000/00032
[00033] A Révfülöpi Képek közéleti és honismereti tájékoztató sajtórepertóriuma 
http://mek.oszk.hu/00000/00033
[00034] A korrupció szakbibliográfiája 
1995. január - 2000. szeptember

http://mek.oszk.hu/00000/00034
[00035] Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához 
http://mek.oszk.hu/00000/00035
[00036] Irodalmi bibliográfia, RomaPage 
A "Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába" című CD-ROM anyaga alapján

http://mek.oszk.hu/00000/00036
[00037] Magyar nyelvű stilisztikai és szövegtani szakirodalom 
Bibliográfiai tájékoztató

http://mek.oszk.hu/00000/00037
[00038] Tudománytár (1834-1844) 
repertórium

http://mek.oszk.hu/00000/00038
[00039] Új Írás repertórium 
1961-1973

http://mek.oszk.hu/00000/00039
[00040] Balassa Sándor: Három intermezzo 
Fuvolára és zongorára

http://mek.oszk.hu/00000/00040
[00041] Rauch, Andreas: Missa Concertata 
Mise női karra

http://mek.oszk.hu/00000/00041
[00042] Vántus István: Csipp, csepp kánon 
http://mek.oszk.hu/00000/00042
[00043] Balassa Sándor: Duettek fuvolára és hárfára 
Op. 64.

http://mek.oszk.hu/00000/00043
[00044] Leszkovszki Albin: Erzsébet-himnusz 
Részlet Szabó Géza "Fohász Árpádházi Szent Erzsébethez" c. verséből

http://mek.oszk.hu/00000/00044
[00045] Jancsovics Antal: Hangszertanulás kezdetei gyermekdalokkal 
http://mek.oszk.hu/00000/00045
[00046] Vajda Ferenc: Jégmadár 
Szóló hegedűre

http://mek.oszk.hu/00000/00046
[00047] Karácsonyi énekek 
http://mek.oszk.hu/00000/00047
[00048] Vántus István: Kellene kis kert 
http://mek.oszk.hu/00000/00048
[00049] Vántus István: Madrigál 
http://mek.oszk.hu/00000/00049
[00050] Rauch, Andreas: Missa 
Mise női karra

http://mek.oszk.hu/00000/00050
[00051] Zsákai Ferenc: Zsákai Ferenc magyarnótáiból 
http://mek.oszk.hu/00000/00051
[00052] Balassa Sándor: Öt testvér 
zongorára

http://mek.oszk.hu/00000/00052
[00053] Balassa Sándor: Szonatina 
http://mek.oszk.hu/00000/00053
[00054] Vámosi András: Vámosi András magyarnótái 
Bicskei Bertalan szövegével

http://mek.oszk.hu/00000/00054
[00055] Zsákai Ferenc: Millennium 
Palotás és friss

http://mek.oszk.hu/00000/00055
[00056] Kisokos 
http://mek.oszk.hu/00000/00056
[00057] Bélley Pál: Kíváncsiak klubja 
http://mek.oszk.hu/00000/00057
[00058] Mezőgazdasági Pantheon 
http://mek.oszk.hu/00000/00058
[00059] MixLex 
http://mek.oszk.hu/00000/00059
[00060] A Pallas nagy lexikona 
Az összes ismeretek enciklopédiája tizenhat kötetben

http://mek.oszk.hu/00000/00060
[00061] Pápai pedagógus lexikon 
http://mek.oszk.hu/00000/00061
[00063] Atlantic Language Bureau magyar-angol szó- és kifejezéstár 
http://mek.oszk.hu/00000/00063
[00064] Jakab László: Az Apor-kódex ábécérendes adattára 
http://mek.oszk.hu/00000/00064
[00065] Geohistaurusz 
A Kárpát-medence humángeográfiai tézaurusza, 1723-1983

http://mek.oszk.hu/00000/00065
[00066] Francia-magyar divat-szakmai szótár 
http://mek.oszk.hu/00000/00066
[00067] Forgács András - Hilbert Attila - Zarándy Zoltán: Európai oktatási integrációs glosszárium 
http://mek.oszk.hu/00000/00067
[00068] A felszolgálás minilexikona 
http://mek.oszk.hu/00000/00068
[00069] Jakab László: A Festetics-kódex ábécérendes adattára 
http://mek.oszk.hu/00000/00069
[00070] Geotaurusz és geohistaurusz 
Földrajzi nevek és humángeográfiai nevek tezaurusza

http://mek.oszk.hu/00000/00070
[00071] Hoffmann Ottó: Mini-tini-szótár 
A mai magyar diáknyelv szinonimaszótára

http://mek.oszk.hu/00000/00071
[00072] Német-magyar, magyar-német szótár 
http://mek.oszk.hu/00000/00072
[00073] Derrida Marx-szelleme 
http://mek.oszk.hu/00000/00073
[00074] Olasz-magyar, magyar-olasz miniszótár 
Számítógépes segédlet Herczeg Gyula Olasz-magyar szótárához

http://mek.oszk.hu/00000/00074
[00075] OSZK tezaurusz 
Az Országos Széchényi Könyvtár átfogó tezaurusza

http://mek.oszk.hu/00000/00075
[00076] Angol-magyar -- magyar-angol szótár 
http://mek.oszk.hu/00000/00076
[00077] Taxaurusz 
Növény- és állatrendszertani fogalmak makrotezaurusza

http://mek.oszk.hu/00000/00077
[00078] Angol-magyar zöldségtermesztési szakszótár 
http://mek.oszk.hu/00000/00078
[00079] Elektronikus könyvtári értelmező szótár 
1.0 verzió

http://mek.oszk.hu/00000/00079
[00080] Cigány szójegyzék 
http://mek.oszk.hu/00000/00080
[00081] Magyar-angol EU-szótár 
http://mek.oszk.hu/00000/00081
[00082] A fenomenológiától a nemzeteszméig 
Somogyi József életművéről

http://mek.oszk.hu/00000/00082
[00083] Pluhár Gábor: Informatikai értelmező szótár 
Válogatás az informatikai szakirodalom tanulmányozásához

http://mek.oszk.hu/00000/00083
[00084] Keresztnevek eredete és jelentése 
http://mek.oszk.hu/00000/00084
[00085] Bohár András: Antropológiai és etikai vázlatok 
http://mek.oszk.hu/00000/00085
[00086] Austria-Hungary in 1914 
méretarány 1:8 500 000

http://mek.oszk.hu/00000/00086
[00087] The Carpathian Basin in the 13. century 
méretarány 1:4 000 000

http://mek.oszk.hu/00000/00087
[00088] The Carpathian Basin before the Hungarian Conquest in the 9th century 
méretarány 1:7 000 000

http://mek.oszk.hu/00000/00088
[00089] Ethnographical Map of Hungary 
Density of Population by Count Paul Teleki (Census 1910)

http://mek.oszk.hu/00000/00089
[00090] The 64 Counties of the Kingdom of Hungary in 1876 
http://mek.oszk.hu/00000/00090
[00091] Andrássy György: Etika 
http://mek.oszk.hu/00000/00091
[00092] Zentai László: A Kárpát-medence és környékének domborzata 
http://mek.oszk.hu/00000/00092
[00093] Zentai László: A Kárpát-medence domborzata 
http://mek.oszk.hu/00000/00093
[00094] Austro-Hungarian Empire 
méretarány 1:2 700 000

http://mek.oszk.hu/00000/00094
[00095] Az indoeurópai nyelvek 
http://mek.oszk.hu/00000/00095
[00096] The wander and conquest of the Hungarians 
méretarány 1:20 000 000

http://mek.oszk.hu/00000/00096
[00097] Hungary in the 13th century 
méretarány 1:4 000 000

http://mek.oszk.hu/00000/00097
[00098] Hungary during the Ottoman occupation, 1526-1606 
méretarány 1:6 000 000

http://mek.oszk.hu/00000/00098
[00099] Hungary before and after the Treaty of Trianon 
The Paris Peace Treaty, 1920

http://mek.oszk.hu/00000/00099
[00100] Vármegyék Magyarországban 
méretarány 1:3 500 000

http://mek.oszk.hu/00100/00100
[00101] Magyarország a XI. században, 1090-ig 
méretarány 1:6 000 000

http://mek.oszk.hu/00100/00101
    1   100   200   300   400   500   600   700   800   900