Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Ez a táblázat a dokumentumok előző havi letöltési adatait mutatja. A lista százasával lapozható, ill. szűkíthető is az első szerző nevének kezdőbetűje szerint (a "-" a szerző nélküli műveket listázza). A felső szám az egyetlen fájlból álló (HTML, RTF, PDF, ZIP stb.) művek letöltéseinek számát jelzi. Az alatta levő halványabb érték pedig azt mutatja, hogy a többdarabos verzió - ha van ilyen - saját kezdőlapját hányan nézték meg. Ennél ugyanis az egyes részek külön-külön való mérése nagyon félrevezető lenne, így csak az index.htm nyitóoldalt számoljuk. A jobbszélső oszlop e két szám összege.


teljes 
Időszak: 2019. 03     A találatok száma: 18807
1. Ŝercoj
La hungarlingvan kolektaĵon esperantigis

http://mek.oszk.hu/15100/15160
12
-
12
2. (L)ex cathedra et praxis
Ünnepi kötet Lábady Tamás 70. születésnapja alkalmából

http://mek.oszk.hu/18600/18602
19
-
19
3. Az 1. huszárhadosztály emlékezete
Visszaemlékezések, naplók

http://mek.oszk.hu/07900/07956
29
-
29
4. "I. Rózsa- és galagonya-konferencia a Kárpát-medencében" nemzetközi konferencia
Gödöllő, 2015. május 29-30.

http://mek.oszk.hu/14200/14209
34
-
34
5. A 10 éves Hodinka Antal Intézet tudományos bibliográfiája
2001-2010

http://mek.oszk.hu/15000/15062
8
-
8
6. A 10 leggyakoribb kutya betegség
http://mek.oszk.hu/11800/11877
5586
-
5586
7. 100 éves a Magyar Állami Földtani Intézet
http://mek.oszk.hu/18800/18822
25
-
25
8. 1000-1100 évvel ezelőtt...
Magyarország a Kárpát-medencében

http://mek.oszk.hu/09100/09186
48
-
48
9. 1000-1100 years ago...
Hungary in the Carpathian Basin

http://mek.oszk.hu/09100/09132
242
-
242
10. 1111 évvel ezelőtt
A 907-es pozsonyi csata

http://mek.oszk.hu/18300/18399
50
-
50
11. 1111 years ago...
The Battle in Pressburg in 907

http://mek.oszk.hu/18400/18400
14
-
14
12. 1122 év - A hazáért mindhalálig
Magyarország a Kárpát-medencében

http://mek.oszk.hu/18600/18686
33
-
33
13. 1122 years - For the homeland unto death
Hungary in the Carpathian Basin

http://mek.oszk.hu/18600/18685
7
-
7
14. 125 év, 125 tárgy
Válogatás a Fejér Megyei Múzeumok gyűjteményeiből

http://mek.oszk.hu/09400/09439
9
-
9
15. 125 years Hungarian Geological Survey
http://mek.oszk.hu/18100/18105
31
-
31
16. A 130 éves Népszava
Töredékek a 130 éves Népszava históriájából

http://mek.oszk.hu/04000/04015
86
-
86
17. 15+10
Rómától Athénig

http://mek.oszk.hu/06300/06396
5
-
5
18. 150 év emléke
Az 1943. június 5-iki véndiáktalálkozó és a június 6-iki emlékünnep alkalmával elmondott beszédek, költemények és elbeszélések

http://mek.oszk.hu/07200/07237
6
-
6
19. 150 éve történt...
III. Béla és Antiochiai Anna sírjának fellelése

http://mek.oszk.hu/08800/08852
59
-
59
20. XVI-XVII. századi latin-magyar-német paleográfiai szöveggyűjtemény
http://mek.oszk.hu/04800/04866
22
-
22
21. A XVI-XVIII. századi könyvek számítógépes feldolgozásának problémái
Budapest, 1995. december 5.

http://mek.oszk.hu/03100/03134
46
-
46
22. XVI. századi magyar orvosi könyv
http://mek.oszk.hu/01100/01159
59
-
59
23. Az 1777-iki Ratio Educationis
http://mek.oszk.hu/06500/06559
219
-
219
24. A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai
http://mek.oszk.hu/12900/12982
50
-
50
25. 1848-1849 emlékei Edelényben és környékén
http://mek.oszk.hu/12300/12317
30
-
30
26. Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc, az abszolutizmus kora, az 1948-49-es honvédmenház, az 1848-49-es honvédegyletek iratainak ismertető- és raktárjegyzéke
http://mek.oszk.hu/01300/01335
-
108
108
27. 1848-ik évi erdélyi országgyűlési törvényczikkek
http://mek.oszk.hu/16500/16538
5
-
5
28. 1848/49 és ami utána következett...
Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki Levéltár 1848-1851 közötti anyagából

http://mek.oszk.hu/04600/04628
59
-
59
29. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egészségügye és honvédorvosai
http://mek.oszk.hu/05100/05112
1
127
128
30. 1848dik évi magyar országgyülésen alkotott törvényczikkelyek
http://mek.oszk.hu/18500/18553
9
-
9
31. 1849-1866
Adalékok a kényuralom ellenes mozgalmak történetéhez

http://mek.oszk.hu/18200/18245
8
-
8
32. Az 1861-ki évi magyar országgyűlés
http://mek.oszk.hu/08700/08757
-
11
11
33. Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai
http://mek.oszk.hu/05900/05936
92
-
92
34. Az 1876. évi Magyar Országos Ipar-, Termény-, és Állat-Kiállítás emlékkönyve
http://mek.oszk.hu/15700/15794
25
-
25
35. Az 1883-dik évi törvények gyűjteménye
II. füzet, XXIV-XLI. t.-cz.

http://mek.oszk.hu/16600/16614
7
-
7
36. 1888-1938
http://mek.oszk.hu/12000/12085
4
1
5
37. Az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye
Bányászat, kohászat, ipar

http://mek.oszk.hu/06900/06935
-
11
11
38. XIX. Magyar Őstörténeti Találkozó és XIII. Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai
Őstörténetünk és a genetika

http://mek.oszk.hu/09100/09137
38
-
38
39. 1922. évi 811 sz. Általános biztonsági szabályzat a budapesti M. Kir. Bányakapitányság kerületében
http://mek.oszk.hu/11200/11235
18
-
18
40. 1938 (plusz - mínusz egy repertórium)
Másodfokú bibliográfia

http://mek.oszk.hu/13400/13481
110
-
110
41. The 1956 Hungarian revolution and the Soviet bloc countries: reactions and repercussions
An international conference, Budapest, 22-23. September, 2006

http://mek.oszk.hu/09600/09691
14
-
14
42. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc követelései és programja
http://mek.oszk.hu/10000/10009
36
-
36
43. II. Endre Aranybullája
http://mek.oszk.hu/05900/05919
-
34
34
44. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye, 2010
http://mek.oszk.hu/09000/09004
5
-
5
45. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye, 2012
http://mek.oszk.hu/11800/11820
9
-
9
46. "II. Rózsa- és Galagonya-konferencia a Kárpát-medencében"
Nemzetközi konferencia, 2017. június 16-17.

http://mek.oszk.hu/17000/17085
30
-
30
47. II. világháborús kecskeméti hősök emlékére
http://mek.oszk.hu/14500/14543
33
-
33
48. 20 éves a magyarországi internet
Ahogy a szakemberek megélték, megélik

http://mek.oszk.hu/18700/18732
41
-
41
49. 20 éves a Vásárhelyi Kosársuli
1995-2015

http://mek.oszk.hu/14500/14504
12
-
12
50. A 20 éves Szociális Missziótársulat
1908-1928

http://mek.oszk.hu/12800/12890
31
-
31
51. 20 Jahre Ungarisch Historischer Verein Zürich
http://mek.oszk.hu/06000/06008
9
-
9
52. A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája
http://mek.oszk.hu/00500/00513
95
-
95
53. 200 éves a borsodi szénbányászat
1786-1986

http://mek.oszk.hu/07500/07506
13
-
13
54. 2005. évi mikrocenzus
http://mek.oszk.hu/06300/06349
-
12
12
55. A 2010. évi árvíz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
http://mek.oszk.hu/11100/11170
42
-
42
56. 2011. évi népszámlálás
Országos adatok

http://mek.oszk.hu/11500/11517
39
-
39
57. 2011. évi népszámlálás
Előzetes adatok

http://mek.oszk.hu/11000/11086
9
-
9
58. 2011. évi népszámlálás
Előzetes adatok

http://mek.oszk.hu/11100/11101
7
-
7
59. A 21. század eleji államiság kérdőjelei
http://mek.oszk.hu/14500/14567
36
-
36
60. A 21. századi kommunikáció új útjai
Tanulmányok

http://mek.oszk.hu/10100/10131
36
-
36
61. 25 év
Jelentés az ifjúságügyről

http://mek.oszk.hu/18600/18655
6
-
6
62. 25 éves az Országos Érc- és Ásványbányák
http://mek.oszk.hu/09700/09718
1
7
8
63. A 300 éves Bethlen-kollégium jubileumi ünnepségeinek tájékoztató könyve
http://mek.oszk.hu/16800/16895
24
-
24
64. IV. Földmérő Találkozó
Csíksomlyó, 2003. június 19-22.

http://mek.oszk.hu/03500/03508
10
-
10
65. V. GNU/Linux szakmai konferencia
Budapest, 2003. november 8.

http://mek.oszk.hu/02200/02230
10
-
10
66. Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai
Miskolc, 1995. augusztus 28-30.

http://mek.oszk.hu/01700/01716
6
-
6
67. 50 érv a biogazdálkodás mellett
http://mek.oszk.hu/14500/14528
17
-
17
68. 50 éves találkozó és az Exodus
http://mek.oszk.hu/07300/07333
110
-
110
69. 55 pasziansz
A legérdekesebb egy- és kétszemélyes kártyatürelemjátékok gyűjteménye

http://mek.oszk.hu/14200/14229
186
-
186
70. VI. GNU/Linux szakmai konferencia 2004
Budapest, 2004. november 20.

http://mek.oszk.hu/02200/02231
10
-
10
71. 60 esztendő a nyomdászszervezet történetéből
http://mek.oszk.hu/11100/11128
6
7
13
72. A 600 éves Dobsina
1326-1926

http://mek.oszk.hu/05700/05706
28
-
28
73. The 64 Counties of the Kingdom of Hungary in 1876
http://mek.oszk.hu/00000/00090
21
-
21
74. 71 év 855 tétele
Zsolnai József-bibliográfia

http://mek.oszk.hu/11600/11608
12
-
12
75. "A 72-es beadvány"
Nemzetiségi és oktatáspolitika a '60-'70-es években a Szovjetunióban

http://mek.oszk.hu/15200/15227
8
-
8
76. 85 mini történet (riportokba ágyazva)
Irodalmi riportok

http://mek.oszk.hu/18400/18470
43
-
43
77. A bonis bona discere
Ünnepi kötet Belovics Ervin 60. születésnapja alkalmából

http://mek.oszk.hu/18600/18609
71
-
71
78. "A Hét" írói és írásai
1889-1924

http://mek.oszk.hu/13000/13006
-
17
17
79. A Láthatár repertóriuma
1933-1944

http://mek.oszk.hu/12700/12726
10
-
10
80. "A Toll" írói és írásai
1914, 1929-1930

http://mek.oszk.hu/12600/12698
14
-
14
81. Az "Abaúji és szatmár-beregi Leader térségek ökológiai gyümölcstermesztésének fejlesztése szaktanácsadók és gazdálkodók továbbképzésével" című projekt keretében lezajlott rendezvények előadásaiból készült tanfolyami jegyzet
http://mek.oszk.hu/15100/15130
9
-
9
82. ABC oder Namenbuechlein, zum Gebrauche der Schulen in den kaiserlich-koeniglichen Staaten
http://mek.oszk.hu/03700/03785
4
-
4
83. ABC- és olvasókönyv az ausztriai birodalombeli izraelita elemi iskolák számára
http://mek.oszk.hu/11700/11705
4
-
4
84. ABC- és olvasókönyv katholikus elemi iskolák számára
http://mek.oszk.hu/12000/12005
26
-
26
85. Abecedarium Latino-Hungaricum
http://mek.oszk.hu/15100/15146
10
2
12
86. Die Abschriefft auss dem Original so der Turck ... allen christlichen Stenden des Römischen Reyschs geschriben haben. Des Küniges von Hungern Sendtbrieff an Keyserlich Stathalter
http://mek.oszk.hu/03700/03701
4
-
4
87. Abuska
Csagatajtörök szógyűjtemény

http://mek.oszk.hu/04900/04972
7
-
7
88. Az Acélváros végnapjai
Hogyan semmisült meg húszezer ember munkahelye a Lenin Kohászati Művekben

http://mek.oszk.hu/17300/17328
65
-
65
89. Acta Historica Hungarica Turiciensia
http://mek.oszk.hu/06000/06007
12
-
12
90. Actes et documents pour servir a l'histoire de l'alliance de George Rákóczy prince de Transylvanie avec les Français et les Suédois dans la guerre de trente ans
http://mek.oszk.hu/08500/08524
8
-
8
91. Ad acta
A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 1998

http://mek.oszk.hu/01300/01337
-
20
20
92. Ad acta
A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 1999

http://mek.oszk.hu/04800/04870
-
17
17
93. Ad acta
A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 2000

http://mek.oszk.hu/04800/04871
1
28
29
94. Ad acta
A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 2003

http://mek.oszk.hu/04900/04928
1
46
47
95. Ad acta
A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 2001

http://mek.oszk.hu/04800/04872
-
68
68
96. Ad acta
A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 2002

http://mek.oszk.hu/04900/04930
-
44
44
97. Ad astra per aspera
Ünnepi kötet Solt Pál 80. születésnapja alkalmából

http://mek.oszk.hu/18600/18605
15
-
15
98. Adalékok a magyar nyelvészet szövegtani diszkurzusához
Három közelítés

http://mek.oszk.hu/03200/03262
21
-
21
99. Adalékok a szlovákiai magyarok nyelvéhez és kultúrájához
http://mek.oszk.hu/18800/18891
11
-
11
100. Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez
http://mek.oszk.hu/18100/18136
1
22
23
    1   100   200   300   400   500   600   700   800   900