2. RÉSZ - MENEDZSELÉSI ÚTMUTATÓK

Együttműködés és partnerségek

Összefoglalás

Témakör

Együttműködési megállapodások, konzorciumok és más kormánnyal, önkormányzattal és kereskedelmi szervezetekkel való partnerségek kezelése.

Statégiai kérdések

Bizonyos országokban a partnerség kultúrája a kormányzati politika fontos részévé vált. Azt az igényt, hogy a közösségi szükségletekről komplett egészként gondolkodjanak - és ezt sok kormány és az EU támogatja - növekvő mértékben azt jelenti, hogy a közkönyvtáraknak együtt kell működniük más önkormányzati főosztályokkal, a központi kormányzat kirendeltségeivel, helyi és regionális hivatalaival, és kulturális partnereikkel, mint a múzeumok és a levéltárak.

A hálózati szolgáltatások megjelenése és a digitális tartalom természete a kibernetikai térben további hatalmas erő a szervezeti sorompók lebontásához és a könyvtárak felé az az igény, hogy nyitottan és innovatívan közeledjenek az együttműködéshez és partnerséghez.

Gyakorlati javaslatok

Az együttműködés és partnerség különböző típusai az eltérő céloknak megfelelően hatékonyak az alábbiak szerint:

  • Stratégiai partnerségek országos, regionális vagy helyi szinten. Regionális szinten kialakíthatók úgy, hogy fejlesztési kirendeltséget létesítsenek múzeumi, könyvtári és levéltári szervezetek részére.
  • Partnerség közkönyvtárak és más könyvtárak között.
  • Partnerség az alapítványi szektorral.
  • Partnerség az iparral.

A partnerségek típusai

Sokféle típusú és célú partnerség létezik:

  • regionális vagy helyi alapú, melyeknél a helyi szervezetek állapodnak meg az együttműködésben;
  • témán alapuló, melyeknél egy bizonyos témára szakosodott szervezetek állapodnak meg az együttműködésben helytől függetlenül;
  • tevékenységen alapuló, pl. szolgáltatás nyújtására, megőrzésre, oktatásra, az információs technológia fejlesztésére és beszerzésére.

Jövőbeni tervek

A digitális technológia fejlesztésének hatása, hogy a könyvtárak és egyéb intézmények mind kevésbé lesznek elszigeteltek, inkább egymástól kölcsönösen függővé válnak. A partnerségek jövője szorosan kapcsolódik a jövőbeni finanszírozáshoz. Új modellek, mint a regionális Kulturális Szolgáltató Központok jelentkezhetnek, hogy innovatív alkalmazásokat, megoldásokat és szolgáltatásokat nyújtsanak a helyi kulturális intézményeknek.

A partnerségek és együttműködések jogi és szabályozási kereteit, amelyeken belül a könyvtárak és más kulturális szervezetek működnek, fejleszteni kell figyelembe véve, hogy olyan helyi önkormányzati szolgáltatások előállítói, mint a közkönyvtárak, már nem önellátóak, mint korábban voltak, és most egy világhálózat részesei, amely magában foglalja az állami, magán- és alapítványi szektort.

Témakör

Az útmutató témái:

Stratégiai partnerségek

A partnerségek típusai

Partnerségek kezdeményezése

A partnerségek szervezése

A partnerségek fenntartása

Bizonyos országokban pl. az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban a partnerség a kormány politikájának fontos részévé vált. Azt az igényt, hogy a közösségi szükségletekről komplett egészként gondolkodjanak - és ezt sok kormány és az EU támogatja - növekvő mértékben azt jelenti, hogy a közkönyvtáraknak együtt kell működniük más önkormányzati főosztályokkal, a központi kormányzat kirendeltségeivel, helyi és regionális hivatalaival, és kulturális partnereikkel, mint a múzeumok és a levéltárak.

Növekvő igény van olyan szolgáltatásokra, amit egy intézmény önmagában nem tud nyújtani az adott földrajzi területen. Partnerségekre van szükség, hogy bizonyos szolgáltatásokkal költség-hatékony módon ki lehessen egészíteni a meglévő szolgáltatásokat, vagy módot találjanak a szolgáltatások fenntartására és fejlesztésére, ahol a pénzeszközök elégtelenek.

A hálózati szolgáltatások megjelenése és a digitális tartalom természete a kibernetikai térben további hatalmas erő a szervezeti sorompók lebontásához és az igény a könyvtárak felé, hogy nyitottan és innovatívan közeledjenek az együttműködéshez és partnerséghez. Partnerségre lépve a közkönyvtárak pénzforrásokat találhatnak innovációra és fejlesztésre és elsajátíthatnak olyan szakismereteket, amelyek nem találhatók meg a hagyományos közkönyvtárban dolgozó szakemberek ismeretei között.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A partnerség eszköz a célhoz. A partnerség általában azért jön létre, mert a résztvevők hatékony módszernek tekintik törekvéseik és céljaik előmozdítására. A partnerség akkor sikeres, ha minden részt vevőnek hasznára van és hozzá is tesz az eredményekhez. Közkönyvtárak számára az a hatékony közreműködés, amely világos és mérhető hasznot hoz a résztvevőinek.

A közkönyvtárak lehetséges partnerei

Különféle típusú együttműködés és partnerség hatékony különböző célok elérésére:

Stratégiai partnerségek hozhatók létre országos, regionális vagy helyi szinten. Országos szinten a stratégiai partnerség fontos, speciális célú, országos programok végrehajtására tervezhető, pl. a Lakossági Hálózat az Egyesült Királyságban olyan projekt, amely az összes közkönyvtárat összeköti az Internettel a kormány vállalásának részeként, hogy az Egyesült Királyságban mindenkinek megadja a lehetőséget az Internetre való hozzáférésre.

Regionális szinten a stratégiai partnerség kialakítható azért, hogy:

  • Fejlesztési kirendeltséget létesítsenek múzeumi, könyvtári és levéltári szervezetek részére előmozdítva a szektor fejlesztését a régióban a vezetésen, jogi képviseleten, tanácsadáson, pénzügyi támogatás nyerésén, új ajánlatokon, példa projekteken és szolgáltatáson keresztül. Bizonyos esetekben a regionális együttműködés kezdetben a közkönyvtárakra szorítkozhat.
  • Célokat adjon, mint átfogó regionális közkönyvtári hálózat létesítése, elektronikus tartalom fejlesztése és nyújtása, a könyvtári munkaerő továbbképzése, az irodalom támogatása és az olvasás fejlesztése, lehetőség nyújtása életen át tartó tanulás-ra a helyi és regionális közösségek részére.
  • A három terület érdekeit képviselje regionális és stratégiai vonatkozásban a kormánnyal és kormányzati szervezetekkel, regionális, politikai és közigazgatási testületekkel, országos és regionális szakmai testületekkel, oktatási testületekkel, helyhatóságokkal és az alapítványi szektorral szemben.

A sikerhez a regionális stratégiai testületeknek tagszervezeteikkel és más érdekeltekkel partnerségben kell dolgozniuk, felismerve az egyedi szolgáltatások és helyi autonómia elsőbbségeit és igényeit.

Partnerségek a közkönyvtárak és más könyvtárak

Könyvtárak csoportjai vagy "körei" tipikusan közkönyvtárak és felsőoktatási könyvtárak megállapodhatnak olyan területeken történő együttműködésben, mint pl. eszközök (különösen elektronikai eszközök) vásárlása, alapvető eszközök digitalizálása, közös honlapon való hozzáférésre, kapcsolódó, vagy kereső szolgáltatásra, pl. katalógusok összekapcsolására létrehozott konzorcium.

Partnerségek az alapítványi szektorral

A közkönyvtáraknak hasznosak lehetnek az alapítványi szektorral és a nem kormányzati szervezetekkel való partnerségek a speciális célcsoportok, pl. idősebb emberek, rokkantsággal élők, egyéb társadalmi csoportok, etnikai kisebbségek igényeinek megértése és kielégítése során.

Partnerség az iparral

A távközlési eszköz ellátóknak szolgáltatásokat kell eladniuk, amelyek az infrastruktúrán keresztül működnek, amelybe beruháztak, ami segít a nyereség termelésében, ami kereskedelmi tevékenységük fenntartására szükséges számukra. Sávszélességet gyakran vásárolnak helyi és regionális hatóságok, vagy konzorciumok, hogy a szolgáltatások választékát tudják nyújtani. Vizsgálatot igényel közkönyvtárak fenntartói és távközlési szervezetek közös beruházása az általuk nyújtott szolgáltatásokba a kockázatban és bevételben való részesedés alapján.

A partnerségek típusai

Számos típusú és célú partnerség létezik:

  • regionális vagy helyi - ahol a szervezetek egy adott körzetben együttműködésben állapodnak meg;
  • témán alapuló - ahol bizonyos témára szakosodott szervezetek csoportjai állapodnak meg az együttműködésben függetlenül a helytől;
  • tevékenységen alapuló partnerségek az alábbiak szerint:
  • Szolgáltatás nyújtása. Az Információs Társadalom projektjeire közös ajánlat, fejlesztés és az életen át történő tanulás tárgysorozatot stb. támogató szolgáltatások.
  • Tréning pl. információs technológiai képzés, és gyakorlat. A témakör magában foglalhatja: az együttműködő vállalkozások megtalálását és megvalósítását a személyzet oktatásában, és továbbképzésében, a problémák és megoldások közös megvitatásában és a legjobb gyakorlat elterjesztésében, közös tréningek és tanácsadói tevékenységek szervezését, a tréning források megosztásához a lehetőségek feltárását, eszközök közös vásárlását és szakember-cserék bevezetését.

  • Az Információs Technológia fejlesztési partnerségek támogathatják a könyvtár által nyújtott szolgáltatások sorának javítását, pl. az elektronikus eszközök megosztásával és a katalógusokhoz és adatbázisokhoz történő elektronikus hozzáférés nyújtásával - együttműködve a virtuális könyvtár kifejlesztése felé.

  • A beszerzési partnerségek és konzorciumok széles körben elterjedtté és meghatározóvá váltak, különösen a felsőoktatási könyvtári területen. Fontos eszközök a könyvtári költségvetési összegek felértékelésében azzal, hogy engedményeket érhetnek el nagy mennyiség vásárlására vonatkozó tárgyalásnál, közös engedélyezés intézésénél, különösen elektronikus kiadványokra. Kiadók és szállítók szintén nyerhetnek a konzorciummal marketing költségek megtakarítása, garantált piacmegosztás és kiállítás révén termékeik számára. Segít a közös gyűjteményfejlesztési politikában, és a beszerzési politika pazarló szétforgácsolásának elkerülésében. A konzorciumok a szállítókkal az erő pozíciójából kezdhetnek tárgyalásokat. Nemzetköziek lehetnek a témakörben (lásd az EIFL-t).
  • Állományvédelem. Egyedi anyagok védelme együttműködésben végezhető, a szakértelem egyesítésével és munka megkettőzésének elkerülésével. Az állományvédelmi program érdekelt és tájékozott személyzetet kíván, pontos adatokat, elegendő pénzeszközöket, megfelelő szabványokat, állományvédelmi politikát és eljárásokat és információ megosztási és hozzáférési technikákat. Lásd a digitalizálás-t is.
  • Projekt partnerség gyakran szükséges, amikor külső pénzforrásért folyamodnak verseny szférában, pl. az EK kutató programjaiban, amelyek gyakran írnak elő minimális partner számot, amelyeket be kell vonni egy minimális számú tagból vagy jelölt országból.
  • Finanszírozási partnerség lásd a finanszírozás-t.

Partnerségek kezdeményezése

A leendő partnerek döntéshozói közötti nem hivatalos érintkezés és puhatolózás gyakran az első lépés, amit rugalmas korai tárgyalások követnek, amely alkalmakkor az összes bevont partner céljainak kiegészítési lehetőségeit keresik. Az együttműködés természetét, amelyben megállapodtak, írásban kell meghatározni, leírva a célokat és minden partner felelősségét. A megfontolandó kérdések között szerepel a finanszírozás, annak feltételei, idő, személyzet, olvasóközönség, marketing, és a médiumok használata.

A feladat bejelentése

A partnerségnek megfogalmazott filozófiájának kell lennie, például:

  • "A szektor egyedülálló szerepének védelmezése és támogatása a régió kulturális, szociális, nevelési és gazdasági életének erősítésében."

  • "A közkönyvtárak modernizálása, újraélesztése és átalakítása, lehetőségük teljes kihasználása tanulásra, szociális beilleszkedésre, kreativitásra, gazdasági és szociális megújításra."

Látható kulcsfontosságú tevékenységek

Azon tevékenységek, amelyek életre keltik a partnerséget, külső láthatóságot és befolyásuk lehető növelését adják többek között az alábbiak:

  • Stratégiai terv, amely egy sor stratégiai célt tűz ki.
  • Nyilvánosságra hozott intézkedési tervek az idő bizonyos szakaszaira.
  • Munkaerők ezen intézkedési tervek végrehajtására.
  • Főbb jelentések és dokumentumok ezen akciótervek eredményeinek kimutatására.

Az együttműködési partnerségek szervezete és struktúrája

Egy partnerségnek elszámolásra köteles szervezetnek kell lennie. A partnerségeknek szabályszerű jogi helyzetüknek vagy jogi személyeknek kell lenniük, mint a bejegyzett cégek, vagy bejegyzett jótékonysági intézmények. Egy partnerségnél gyakran szükséges lehet, hogy testületi azonossággal rendelkezzék beleértve márkanevet, emblémát stb. Egy partnerség maga határozza meg, hogy belép-e más partnerségbe jogi személyként.

A partnerségeknek világos szabályok szerint kell működniük, pl. testületi üléseken, döntéshozataloknál. Példaként lásd a Kalifornia Tagállam Elektronikus Könyvtára Konzorcium-át.

Igazgató Tanácsot kell létrehozni, akik a közreműködő érdekeltek sorát képviselik, és bevonhatók, pl. a helyhatóságok, politikai testületek vagy szervezetek, az egyetemi szektor, független szervezetek képviselői, a közkönyvtárak, múzeumok és levéltárak hivatalos tisztségviselői. A Tanácsban lehetnek megfigyelők az országos és regionális szervek, valamint más általános érdekeltségű testületek részéről.

Partnerségek finanszírozása többféle programból kereshető

  • alaptámogatás országos és regionális finanszírozási programokból
  • tagok beiratkozási díjaiból
  • helyhatósági támogatásból
  • megtermelt bevétel
  • projekt finanszírozás kormányzati kezdeményezésű alapból, az Európai Szociális Alapokból és az RTD programból, pl. az IST-ből

Bizonyos esetekben további finanszírozás nyeréséhez a partnerségnek szüksége lehet saját "kiegészítő finanszírozásának" felmérése.

Sikeres partnerségek fenntartása

Sok kulcsfontosságú kérdéssel kell foglalkozni sikeres partnerség fenntartásához:

  • a könyvtár felső vezetésének és a helyhatóságnak elkötelezettnek kell lennie a partnerségek irányában,
  • egy megnevezett megfelelő beosztású személy minden szervezetből legyen felelős: fontos partnerségi projektek megkövetelhetik a szervezet legmagasabb szintű vezetésének;
  • a partner szervezetek bizalma, intézeti kultúrájuknak és céljaiknak kölcsönös, jó megértése;
  • reális elvárások;
  • kilépési stratégia - megállapodás a partnerségből való kilépésről bizonyos körülmények között, az aktívák és passzívák fedezetének felosztásáról. Meg kell állapodni a partnerség megszüntetésének módszerében, ha az elvégezte feladatát.

JÖVŐBENI TERVEK

A digitális technológia fejlődésének következtében a könyvtárak és egyéb intézmények mind kevésbé válnak elszigeteltté, inkább kölcsönösen függővé. Az új modellek, mint a regionális Kulturális Szolgáltató Központ megjelenhetnek, hogy innovatív alkalmazásokat, megoldásokat és szolgáltatásokat nyújtsanak a helyi kulturális intézményeknek.

A partnerségek jövője szorosan kapcsolódik a jövőbeni finanszírozáshoz. A finanszírozás követelményei kívánatossá, vagy szükségessé teszik a partnerségeket bizonyos célokra: változások a finanszírozáshoz való hozzáférésben, vagy a pénz odaítélésének feltételeiben érintik a konzorciumok és partnerségek életképességét.

A partnerségek jogi és szabályozási keretét, amelyeken belül a könyvtárak és más kulturális szervezetek működnek, fejleszteni kell tekintetve, hogy az önkormányzati szolgáltatások, mint a közkönyvtárak már nem önállóak, mint néhány évtizeddel ezelőtt voltak, és most résztvevői egy világhálónak, amely magában foglalja az állami, magán- és alapítványi szektort.

Linkek

Nemzetköziek

Bertelsmann Alapítvány

Két érdekes irat van a honlapján.

http://www.bertelsmann-stiftung.de/documents/holt6en.pdf

eIFL - Elektronikus Információ Könyvtárak számára

Célja anyagilag megengedhető hozzáférés biztosítása elektronikus tudományos forrásokhoz a könyvtárak révén átmeneti állapotban levő országokban. 1999. októberében kezdődött a Nyitott Társadalom Intézet és az EBSCO Kiadó közös kezdeményezésére. Eredeti formájában elsősorban szociológiai, humán és üzleti tárgyú elektronikus folyóiratokhoz történő hozzáférést kínál közel 40 országban, ahol a Soros Alapítvány hálózata működik.

http://www.eifl.net/

Dánia

A Bibliotek.dk közvetlen hozzáférést nyújt a Dán Könyvtárakhoz.

2000 vége óta a bibliotek.dk általános, nyilvános hozzáférést biztosít a Dán Országos Egyesített Katalógushoz. A Dán Országos Egyesített Katalógus tartalmazza majdnem minden Dán Közkönyvtár és a nyilvánosan elérhető kutató könyvtárak többségének állományát. http://www.bibliotek.dk/

DEFF (Dán Elektronikus Könyvtár)

Engedélyező konzorcium, országosan minden állami és kutató könyvtárt lefed.

http://www.deff.dk/?lang=eng

Finnország

FinELib, az Országos Elektronikus Könyvtár finn és nemzetközi eszközöket szerez be, hogy támogassa, az oktatást, tanulást és kutatást. A FinELib az elektronikai eszközökre vonatkozó használói jogi megállapodásokat megtárgyalja tagszervezetei számára központosított alapon. A Helsinki Egyetemi Könyvtár, a Finn Országos Könyvtár felelős a FinELib működéséért és fejlesztéséért. Az Országos Könyvtár együttműködik egyetemekkel, technikumokkal, kutatóintézetekkel és részt vesz a fő országos projektekben.

http://www.lib.helsinki.fi/finelib/english/index.html

Helsinki Városi Könyvtár

Kérdezzen, amit akar -ötlet egy rádiós programhoz. A Könyvtár egy kis közvetítő céggel egy elgondolást dolgoz ki a könyvtárosok szaktudásának előmozdítására. Az alapmodell telefonon feltett kérdésekre történő válaszadás, és a kutatás annak megmagyarázására irányul, hogy miért használnak bizonyos információs forrásokat egy esetben és miért másokat más esetben. Ha sikeres lesz, a programot később átviszik a tv-be.

http://www.uwasa.fi/~sukkula/einformation.php3

Viikki, Helsinki

Együttműködés a közkönyvtár és kutató könyvtár között, ahol a kutató könyvtár és a közkönyvtár ugyanabban az épületben van.

http://helix.helsinki.fi/infokeskus/english/index.html

Németország

Augsburg

Augsburgban minden évben irodalmi kampányt szerveznek mindenkor egy szerzőre koncentrálva. A partnerek az Augsburgi Kulturális Hivatal, az augsburgi könyvtárak, könyvesboltok, iskolák, sőt éttermek.

http://www.augsburg.de/Seiten/augsburg_d/frames/kbuero.shtml (németül)

BINE (könyvtár+internet = navigálás + indexelés).

Ennek a projektnek az is a célja, hogy más német közkönyvtárakat bevonjon olyan virtuális internet könyvtárak létrehozásában, mint az fng Dániában, Internet Közkönyvtár az Egyesült Államokban. Átnevezve ILEKS -nek (Internet szolgáltatás alárendelt könyvtárosok révén). Brémán kívül csak hat más közkönyvtár alkotja az ILEKS konzorciumot.

http://www.stadtbibliothek-bremen.de/bine/start.html

Német Internetkönyvtár

Ezt az új projektet, amit "Német Internet Könyvtár"-nak hívnak, 2002. január 1-jén fogják elindítani.

http://www.bertelsmann-stiftung.de/project.cfm?lan=de&nid=581&aid=5383

NRW Digitális Könyvtár

Együttműködési kísérleti rendszer Köln, Dortmund és Düsseldorf könyvtáraival együtt. Ezeknek a könyvtáraknak hozzáférésük van a HBZ által nyújtott adatbázisokhoz, Rajna-Westfalia kutató könyvtáraihoz és használhatják azokat referencia munkájukban. .

http://www.hbz-nrw.de/digioeb

Drezda

A drezdai könyvtárak partnerségben végzett projektjeinek listája.

http://www.bertelsmann-stiftung.de/devision.cfm?lan=en&nId=420 (lásd különösen a Betanítást)

Fantasztikus Könyvtár, PB, Wetzlar

A PB kutatási könyvtár, amely tündérmesékre, scifi-re, fantasztikus és utópisztikus történetekre szakosodott, Wetzlar város tartja fent nagyon kis költségvetéssel. Gyűjteménye főleg adományokon alapszik, amit ennek a területnek a kiadói küldenek.

http://www.wetzlar.de/phbiblwz/index.html (németül)

Olaszország

ICCU

Az SBN Könyvtárközi kölcsönzési projekt-et fejleszti, amely országosan 51 könyvtárat foglal magában, hozzáférés a világháló segítségével az SBS Index segítségével on-line kb. 9 millió helyhez és 4,5 millió bibliográfiai leíráshoz.

http://sbnonline.sbn.it/

Magyarország

LibInfo - Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatása
Szolgáltatásunk 1999-ben indult azzal a céllal, hogy a tájékoztató könyvtárosok az Interneten keresztül is segítséget tudjanak adni az információt keresőknek. 2001 novembere óta konzorciumi keretek között működik, amelynek egyre több magyarországi könyvtár, különböző szakterületeket képviselő intézmény és magánszemély a tagja, s az Országos Széchényi Könyvtár a működtetője.
http://libinfo.oszk.hu/

Budapesti Művelődési Központ programja - idősek számítástechnikai oktatására
http://kattintsranagyi.bmknet.hu/

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer lelohely-adatbázisa a VOCAL könyvtárak és a Könyvtárellátó Kht. együttmuködésével jött létre azzal a céllal, hogy a könyvtárközi kölcsönzések közvetlen, célzott irányításában nyújtson segítséget.
http://odr.lib.klte.hu/

MOKKA - Magyar Országos Közös Katalógus
http://www.mokka.hu/index.html

KÖZELKAT - Közös Elektronikus Katalógus
http://www.kozelkat.iif.hu/

A projekt a használóbarát információs társadalommal kapcsolatos kutatásokkal, műszaki fejlesztésekkel és bemutatókkal foglalkozó, 1998 és 2002 között zajló IST (Information Society Technologies) program része, azonosítója: IST-1999-12262). A DELOS - A Network of Excellence on Digital Libraries projekt a digitális könyvtárak problémáival foglalkozik, a projekt az EU terminológiája szerint ún. "kiválósági hálózat".
http://www.ki.oszk.hu/delos/

Hollandia

Biblioplaza: Gyakorlati és digitális együttműködés Overijssel-ben

A közkönyvtárak az együttműködés különböző formáiban egyesítették erejüket, pl. információs szakember- csoportok irányítási központjának és háttér irodáinak kialakításával, és sok kulturális intézmény jelentkezik a Bioplaza-n, amely azt is lehetővé teszi, hogy különböző helyi katalógusokban egyszerre lehessen keresni. http://www.biblioplaza.nl/

Info-csevegés Flevoland-ban

A Bibliofoon a vidéki könyvtári központok közös szolgáltatása volt. A speciális országos telefonszámot később digitális szolgáltatással váltották fel: http://www.probiblio.nl/probiblio/bibliof.htm Más könyvtárak (mint az Oss) saját digitális könyvtárosukat helyezték üzembe. Flevoland tartomány közkönyvtárai minden délután csevegéseket folytatnak ügyfeleikkel.

http://www.digitalebibliotheekflevoland.nl/chatten.html

Könyvtári Útlevél Észak Hollandiában

Észak Hollandia tartományban a könyvtárak 1992 óta közös útlevéllel, azaz tartományi tagsági igazolvánnyal működnek együtt, amely érvényes a tartomány minden közkönyvtárában. http://www.nblc.nl/

Sok szervezet együttműködése a RotterdamNet-en

Könyvtárak és sok múzeum információs központja a Rotterdam Net-en 4 millió könyvet, 5 ezer időszaki kiadványt és ezer elektronikus adat fájlt kínál Rotterdamról.

http://www.rotterdamnet.nl/

Testre szabott együttműködés: Maatwerk Hága Projekt Iroda

A Hága Közkönyvtár egy speciális Projekt Irodája (maatwerk = testreszabott) multikulturális csoportokkal, szakemberekkel, művészekkel, tanárokkal, filozófusokkal, írókkal, költőkkel és zenészekkel létesít kapcsolatot. Ennek az együttműködésnek az eredményeként előadások, bemutatók vannak minden könyvtár fiókban. http://www.dobdenhaag.nl/

Spanyolország

Kérjen könyvtári szolgáltatást

A "Pregunte, Las bibliotecas responden" ("Kérdezzen, a könyvtárak válaszolnak") szolgáltatás beindítása azt a célt szolgálta, hogy információs szolgálatot létesítsen az interneten, elektronikus levélen és honlapon keresztül, amelyet a különböző Autonóm Közösségek irányítanak az Oktatási, Kulturális és Sportminisztérium koordinálásával.

http://pregunte.carm.es/pregunte/pub06.html

Lásd a http://www.ifla.org/VII/s8/annual/country.htm#spain) helyen is.

Svédország

SeniorSurf nap

Az első szenior szörfölési napot Svédországban rendezték 1999-ben kb. 300 közkönyvtár, a SeniorNet (nem kormányzati szervezet) és sok kereskedelmi szponzor együttműködésében. Kb. 30.000 résztvevő volt, és a sikeres eseményt 2000-ben és 2001-ben újra megrendezték. Mostanában hasonló kampány napokat szerveznek minden skandináv országban. N

(http://www.seniornet.se/browse.jsp?id=01_03&cikkid=401)

Egyesült Királyság

Kérdezzen egy könyvtárost, egy együttműködő e-mail tudakozó szolgálat.

http://www.ask-a-librarian.org.uk/before.html

Co-East

10 közkönyvtár konzorciuma, amelyek Anglia keleti régiójában működnek, az a céljuk, hogy ICT alkalmazzanak, és lehetővé tegyék a közösség tagjainak, hogy könnyen hozzáférjenek a régió könyvtáraiban lévő forrásokhoz, vagy a helyben levő számítógépeken vagy az Interneten keresztül

http://www.co-east.net/

A Könyvtárak Partnersége - West Midlands (TLP-WM)

A TLP-WM stratégiai képviseletet és jogi támogatást nyújt, intézi a fejlesztési projekteket, kommunikációs központként működik a könyvtárak, múzeumok és levéltárak között a West Midlands régióban kapcsolatokkal a WM Arts és más kulcsfontosságú kulturális képviseletek felé. Célja, hogy fejlessze a hozzáférést mindenki számára a tanuláshoz, kultúrához, az üzletet támogató és információs forrásokhoz.

http://www.tlp-wm.org.uk/

Könyvtárak Együtt: Liverpool Partnerséget tanul.

Öt liverpooli könyvtár konzorciumának honlapja.

http://www.liv.ac.uk/Library/llgroup/llg.html

Londoni Múzeumok, Levéltárak és Könyvtárak(LMAL)

A Londoni Levéltárak Regionális Tanácsa, a Londoni Könyvtárak Fejlesztési Irodája és a Londoni Múzeumi Ügynökség partnersége. Az LMAL partnerség célja a hatékony együttműködés előmozdítása főváros múzeumai, levéltárai és könyvtárai között. http://www.lmal.org.uk/

Vezetési gyakorlatok és modellek az együttműködés és partnerség számára a szolgáltatások nyújtásánál.

Az ezen a területen folytatott munkát a Resource szponzorálta, vizsgálatokat végeztek és riportokat közöltek a múzeumok, könyvtárak vezetéséről az Egyesült Királyságban, gyakran rámutatva ezen szervezetek struktúrájának és személyzetének gyengeségeire. Lásd a Képesség a Változásra című riportot a Resource honlapján.

http://www.resource.gov.uk/information/policy/captochnge.asp

NEMLAC

A NEMLAC regionális stratégiai testület és fejlesztési iroda múzeumi, könyvtári és levéltári szervezetek részére az Északkelet Anglia-i régióban.

http://www.nemlac.co.uk/

Lakossági Hálózat

A Szerencsejáték finanszírozza az Új Lehetőségek Alapján keresztül, amit a Resource kezel, több, mint 4000 könyvtári központ van benne, és 2002 végére működik.

http://www.peoplesnetwork.gov.uk/

Egyesült Államok

A politikai partnerségek ritkák Európában, de léteznek az Egyesült Államokban, ahol a könyvtárak néha sokkal nagyobb függetlenséget élveznek a helyhatóságtól, lásd a "@your library" kampányt, amit eredetileg az American Library Association indított, az IFLA Boston konferencia 2001 terjesztette világszerte, ez nemzetközi erőfeszítés a könyvtárak segítésére, hogy láthatóbbá tegyék magukat a társadalomban. (http://www.ifla.org/@yourlibrary/index.htm)

Múzeumi és Könyvtári Szolgáltatások Intézete

Intézet az Egyesült Államokban, amelyik pénzügyi támogatást nyújt a könyvtári tevékenységekhez és bátorítja a partnerségeket.

http://www.imls.gov/