3. RÉSZ - TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

Közvetítő csatornák

Összefoglaló

TÉMAKÖR

Ez az útmutató azokat a haladó módszereket tartalmazza, amelyeket a könyvtárosok alkalmazni fognak, hogy hozzáférést biztosítsanak a digitális eszközökhöz.

STRATÉGIAI KÉRDÉSEK

Az internet és a digitális televízió használata folyamatosan növekszik, de bizonyos körzetekben sokkal gyorsabban, mint máshol. A falusi lakosság és Európa némely népessége bizonyos mértékig lemaradt. Az Internet használat igényének köre növekedni fog és a könyvtárosoknak lehetőségük lesz arra, hogy kielégítsék ezeket a várakozásokat. Társadalmi kötelezettségük is annak biztosítása, hogy az európai népesség fentebb említett részei ne maradjanak ki a digitális forradalomból.

Növekszik a száma azon lehetőségeknek, amelyek a könyvtárak és a nagyközönség szélessávú internethez való hozzáférését teszik lehetővé. Eme internetről való adatletöltés gyorsabb módon fog történni, mint ami a jelenleg általánosan használt kapcsolt vonali, más néven "modemes" elérés. A könyvtáraknak a követendő könyvtárpolitikával kapcsolatban komplex döntéseik vannak, hogy mely módszerek szolgálják a leghatékonyabban a körzetükben levő olvasókat.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Az útmutatóban felsorolt módszerek közül sok az igen új fejlesztés, a könyvtárak vagy nem használják ki, vagy csak kísérletileg alkalmazzák és azt is kevés helyen. Ezek az alábbiak:

  • Internet
  • Elektronikus könyvek és könyvtárak
  • Videó kiszolgálók és konferenciák
  • Fájl megosztó hálózatok
  • Mobiltelefonok
  • Digitális és interaktív televízió

Ezeknek a technológiáknak a hatása az lesz, hogy bárhol hozzáférést biztosítanak a digitális szolgáltatásokhoz. Először is megvalósítható lesz a távoli falusi vidékek ellátása gyors, jó minőségű internet hozzáféréssel.

A számítógépeket nem kell telefonvonalhoz kötni, hanem mobilok lehetnek, bárhol elhelyezhetők és még interaktív kapcsolatban is állhatnak egymással.

JÖVŐBENI TERVEK

Szolgáltatások nyújtása egy sor háztartási és személyi készülék révén jelentette az első lépést az Európa Tanács kutatási programjának 6. sz. Keretajánlásában előirányzott 'körülvevő környezet'-hez és a 'szemantikai web'-hez vezető úton. Az ezeken és esetleg még nem kapható szolgáltató csatornákon való hozzáférés hatása mostanáig még nem pontosan körvonalazható. A mobil kézi eszközökön és digitális TV-n történő hozzáférés igen jelentősnek tűnik.

TÉMAKÖR

Az útmutató témái:

Széles sáv

Csevegő vonalak

Vezetéknélküli hálózatok

WWAN-ek, WLAN-ek és PANS-ek

Fájl megosztó hálózatok

Mobil telefonok

Digitális és interaktív TV

 

STRATÉGIAI KÉRDÉSEK

Ez az útmutató a közkönyvtárakkal kapcsolatosan felmerülő és azonosítható jövőbeni technológiákkal foglalkozik. A technológia mindig is érintette a közkönyvtárakat. A közelmúltban alkalmazott technológiák, mint a CD, Internet, hangos könyvek, számítógépes adatbázisok, multimédia és videokazetták változást és javulást hoztak a közkönyvtárak szolgáltatásaiban.

Az újonnan felmerülő technológiák most még alapvetőbb kihívást jelentenek a közkönyvtárak és egyéb kulturális intézmények számára, lehetőséget biztosítanak a szolgáltatások kiterjesztésére és szélesebb néprétegek elérésére. Központi helyet foglalnak el a közkönyvtárakon belüli fejlesztésben és innovációban. Az állampolgárok számára digitális szolgáltatóként nyújtanak segítséget, az egészségügy, az üzleti élet, a kultúra, a nevelés, a foglalkoztatás, a képzés, a turizmus, a helyi önkormányzat és az elektronikus Európa (e-Europe) politika támogatásában. Ezáltal az egyént a jövő fejlődésének középpontjába állítják a befogadó tudásalapú társadalomért szerte Európában.

Bizonyos technológiák már elérhetők a könyvtári szolgáltatásokban, más technológiáknak még egy kis utat meg kell megtenniük, mielőtt alkalmazásuk megfontolandó lesz. Ezeknek az irányelveknek lényeges része ezért a ‘futurologiá'-ra összpontosít. Bármilyen ilyesféle gyakorlatnak az a kockázata, hogy előre megmondja, hogy minek szabad történnie!

Az Internet behatolása Európába gyorsan fejlődik, és a felhasználás 2000-ben, 116 millió emberre emelkedik, majdnem minden harmadik ember használja az Internetet. Mindamellett az Internet elterjedése Európán belül nagyon változó, a lépcső alján 6 százalékkal Görögország áll, míg a felsőn 48 százalékkal Svédország.

Ettől a növekedéstől eltekintve a legtöbb embernek még nincs közvetlen hozzáférése az online szolgáltatáshoz. A hozzáférők egy része, nem eléggé jártas, hogy az Internet adta összes előnyt kihasználja. Az Internet maga is még sok tekintetben nem kielégítő eszköz a minőségi információs szolgáltatások felfedezéséhez és gyakorlati alkalmazásához. Nagy szükség van arra, hogy a közintézmények a maguk részéről támogassák az embereket a hozzáférésben és a felhasználóbarát szolgáltatások kifejlesztésében.

A fizikai akadályok megszűntetése (pl. a hosszú távú utazások megtételének szükségtelenné tétele), és a nyitvatartási rend az, ami a könyvtárakat az elektronikus szolgáltatásokhoz való hozzáférésben kulcsszerephez juttatja.

Mindamellett a világháló széleskörű elfogadottsága növeli az emberek elvárását a szolgáltatások, hozzáférhetőség és választék irányában, különösen az információ alapú szolgáltatások tekintetében. Válaszképpen a közkönyvtárak megkezdik multimédia - szolgáltatásaikat, ami ki fogja terjeszteni a közkönyvtár nevelési, szociális és szórakoztatási szerepét éppúgy, mint a digitális tájékoztatás kiterjeszti információs szerepét. Lásd az eszközleírás-t (resource description) és az integrált könyvtári rendszerek-et (integrated library systems) is.

A WEB -re képes eszközők választéka folyamatosan növekszik. Kis, gyakran hordozható készülékek továbbíthatnak most már információkat, melyek gyakran személyi szolgáltatásokkal integrált formában jelennek meg. A közkönyvtárak ki fogják elégíteni ezen igényeket az információ továbbításra és szolgáltatásra vonatkozóan, amelyet egy sor eszközzel, például mobil telefonok, Személyi Digitális Asszisztensek (PDA), kioszkok, digitális és interaktív TV, valamint digitális média lejátszók segítségével lehet elérni.

Bár a személyi számítógépes internetezésnek nagyobb tábora van, mint az interaktív TV-nek (iTV) a mai európai háztartásokban, potenciális eltolódás jelenik meg a láthatáron. Egy előrejelzés szerint 2005-re 74,4 millió európai háztartás fog előfizetni digitális TV alapú iTV szolgáltatásokra a 71,6 millió személyi számítógép alapú Internet előfizetéssel szemben. A felhasználók interaktivitása képessé fogja tenni a könyvtárakat szolgáltatásaik fejlesztésére, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy dokumentumokat megrendeljenek, lefoglaljanak, és fizessenek, valamint véleményt mondjanak.

Európa a széles sáv felé halad. Előrejelzés szerint az európai online háztartások 38%-a lesz széles sávon 2005-ben. Kábel társaságok látják el jelenleg az európai széles sávú csatlakozások 85%-át. Az ilyen távközlési csatornát nyújtókkal való partnerség valószínűleg fontos összetevő lesz a közkönyvtárak infrastruktúrájának helyretételében.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Hozzáférés az internethez

Sok könyvtár hozzáférést nyújt a digitális eszközeihez a saját hálózatán keresztül, amelyek részei, avagy sem egy nagyobb Könyvtári vagy Helyi Hálózatnak (LAN-nak). A könyvtáraknak mérlegelniük kell a nagyobb sávszélesség felé való elmozdulást. A nagyobb adatblokkok gyors mozgatásának képessége, filmeket, grafikákat, és szoftver programokat beleértve függ a szélessávú infrastruktúrához történő hozzáféréstől. A felhasználói digitális eszközök a jövőben kétségtelenül a széles sávot fogják alkalmazni, melyre különböző csatornán keresztül juthat el a szolgáltatás, még távoli területekre is.

Széles sáv

Európa szerte szorongató kérdés marad, hogy a közkönyvtárak és egyéb kulturális intézmények milyen mértékig juthatnak hozzá megfelelő sávszélességű hálózati infrastruktúrához, hogy kielégítsék a meghatározó állami, regionális, helyi politikai kezdeményezések által kívánt stratégiai szolgáltatások adatátviteli igényét.

  • Virtuálisan az Internet minden otthoni használója és sok üzleti használó is modemen keresztül csatlakozik fel maximum 56Kbit/mp sebességgel.
  • A tárcsázó Internet hozzáférés csúcsát 2003-ra prognosztizálják. Közben a távközlést szolgáltatók, mint a kábel-, mobil-, műholdas-, lézer- és száloptikai társaságok versenyben állnak, hogy a fogyasztókat gyors adat-kapcsolattal és adat-szolgáltatással lássák el.
  • A tárcsázó kapcsolat általános WEB keresésre és elektronikus levél továbbításra elfogadható az egyének és kis vállalatok számára. De nagyobb szervezetek, jelentősen nagyobb sebességet, széles sávú szolgáltatásokat kívánnak meg, állandó online kapcsolattal.
  • Amint új online szolgáltatások és tevékenységek fejlődnek ki, mind több könyvtár és kulturális szervezet kell, hogy keresse ezeket a nagysebességű szolgáltatásokat.

Műholdas internet

A jórészt vidéket kiszolgáló könyvtári hálózatoknak érdemes lehet megfontolniuk a műholdas Internet hozzáférést, mivel ez a hozzáférés biztosításának legjobb módja. A műholdas Internet parabolaantennát használ a kétoldalú (fel- és letöltés) adatközlésekre. A felfelé történő adattöltés sebessége az 500 kb/sec, letöltési sebesség kb. egytizede. A kábel és a DSL nagyobb letöltési sebességgel rendelkeznek ugyan, de a műholdas rendszerek is kb. tízszer gyorsabbak a normál modemnél. A kétoldalú műholdas Internet, Internet Protokoll (IP) csoporttechnológiát használ, ami azt jelenti, hogy egy műhold max. 5000 adatközlő csatornát képes egyidejűleg kiszolgálni, amely adatokat továbbít egy pontról egyidejűleg sok pontra csomagolt formában. A becsomagolás az adat méretét és a sávszélességet csökkenti. A feltárcsázó földi telepítésű rendszereknek sávszélességi korlátai vannak, amely meggátolja az ilyen méretű csoport-szolgáltatást.

A műholdas Internet a legjobb lehetőséget nyújtja iskoláknak, könyvtáraknak, közösségeknek és távoli térségekben levő egyéneknek, hogy hozzáférést nyerjenek világméretű távközléshez. Nincs alávetve a helyi ellenőrzésnek a hozzáférés vagy tartalom. Képes elérni olyan embereket, akiket más távközlési médiummal ésszerű költségen nem tud. Ezt jelenleg mozgó könyvtárakon használják az Isle of Wight Library szolgálatnál az Egyesült Királyságban, lásd az Internet címeket. (Links).

Vezeték nélküli hálózatok

Ezek a számítógépeket számítógépes hálózatokba kötik anélkül, hogy fizikai huzalozási összeköttetésre szükség lenne. A fizikai összeköttetés mentessége azt jeleni, hogy a felhasználók képesek helyzetüket változtatni vagy bárhol dolgozni, és mégis van összeköttetésük. Bár a fenntartási költségek hasonlóak lehetnek a hagyományos huzalozott hálózatokéval, a huzal nélküli átviteli és fogadó berendezések jelenleg sokkal drágábbak, mint a huzalozott szerkezeti részek - és így betanított személyzetnek kell a rendszert karbantartania. Bár a drótnélküli kapcsolat képes 11 Mb/mp-re, de ez lecsökkenhet 1 Mb/mp-re is, ahogy a távolság növekszik. Mindamellett mégis harmincszor gyorsabb, mint az 56k-s modem.

  • Némely könyvtárszolgálat már elkezdte a vezeték nélküli hálózatok használatát. Az információtovábbítás általában gyorsabb és a számítógépek egymáshoz képest mozgathatók, de ebben a stádiumban a biztonsággal gondok vannak.
  • Vezeték nélküli összeköthetőség a legolcsóbb mód a könyvtár épületek hálózatba szervezésére különösen kisebb helyi könyvtáraknál és rugalmasságot biztosít a szolgáltatásokban lehetővé téve a használók részére, hogy oda üljenek, ahová kívánnak, az Internet vagy a könyvtár online hozzáférhető katalógusának (OPAC-jának) eléréséhez. A felhasználók a drótnélküli helyi hálózathoz (LAN-hoz) hozzáférhetnek a saját személyi számítógépükkel, avagy a könyvtárak hálózati munkára képessé tett laptopokat tudnak kölcsönadni könyvtáron belüli használatra.
  • A vezeték nélküli hálózatba szervezés lehetőséget biztosít a könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférés alternatív elhelyezésére is, mint amilyenek pl. a községekben levő csarnokok, iskolák vagy otthonok, valamint mozgó könyvtárak. Lásd az EARL (Elektronikus Hozzáférés az Eszközökhöz a Könyvtárakban) kiadott tanulmányok-at (papers).

WWAN-ok, WLAN-es és PAN-ok

  • Vezeték nélküli WAN (Wireless WAN) földrajzilag különböző, műholdat vagy rádióadókat használó helyeket köt össze 38 km-es körzetben.
  • A Vezeték nélküli Helyi Hálózatnak (WLAN-nak) ugyanaz a funkciója, mint a szokásos Helyi Hálózatnak (LAN)-nak anélkül azonban, hogy fizikai összeköttetésre lenne szükség a számítógépek és a hálózat között. Számítógépek a bennük levő adó és az épületen levő vevő/antennán keresztül képesek csatlakozni. Vezeték nélküli 'forró pontok' lehetővé teszik kézi készülék és laptop használók csatlakozását az Internethez olyan nyilvános helyekről, mint a könyvtárak.
  • A Személyi Hálózat (PAN) lehetővé teszi, hogy egymástól néhány méternyire levő elektromos készülékek között lehessen információkat közölni és szinkronizálni. A Bluetooth, egy kis hatótávolságú rádió technológia, egyszerűsíti a kommunikációt olyan különböző elektromos készülékek között, amelyek egyetlen chippel vannak felszerelve, ez azonban lassúbb adatközlést tesz lehetővé és korlátozottabb tartományban, mint a WLAN. WiFi (Drótnélküli Torzításmentesség), egy rivális technológia.

A Fájl megosztó hálózatok lehetővé teszik a használóknak, hogy elektronikus fájlokat kérjenek és osszanak szét számítógépeiken keresztül, gyakran mind ügyfélként, mind szerverként működve a hálózaton. A számítógépek és a kézi működtetésű hálózatok mára már magukba foglalják a Társ-a Társhoz /Peer-to-Peer (P2P)/ képességet, és így lehetőséget nyújtanak a fájl megosztás közösségi szempontjaihoz. A közkönyvtáraknak majd számításba kell venniük ezt a lehetőséget személyre szabott információk és szolgáltatások nyújtásánál.

Mobil telefonok és készülékek

Ezek lehetővé teszik a használóinak, hogy hozzáférjenek a hálózatokhoz nagy területi lefedettségük miatt. Hatásuk pontos természetét a könyvtárak és más kulturális szervezetek által nyújtott szolgáltatásokra majd még meglátjuk. A mobil telefon technológiának több különböző formája van:

WAP - Vezeték nélküli Alkalmazási Protokoll

  • Ez interaktív Internet szolgáltatások nyújtásának szabvány csoportja vezeték nélküli távközlési készülékekhez. A WAP-ra képes mobil telefon lehetővé teszi, hogy a használója lássa a Web oldalakat, amelyek WML nyelven (Drótnélküli Kódolt Nyelven) vannak írva.
  • Mobil üzeneteket vagy pl. SMS-eket lehet bevezetni a használóknak való információ küldéshez. A könyvtáraknak tehát rugalmasnak kell lenniük szolgáltatásaik tervezésénél, így lépést kell tartaniuk a legújabb fejlesztésekkel.
  • Néhány könyvtár már fejleszti a WAP-ra átírt Web-oldalakat. A WAP helyek 2000 elején jelentek meg, de a WAP telefonok üzembeállítása csalódást okozott és a GPRS rendszer váltja fel azt.

GPRS - Rádió Szolgáltatások Általános Csomagja

  • Ez az ideális Internet hozzáférés történhet laptopon keresztül adatkártyával, vagy hozzácsatolt mobil telefonnal. A WAP-nál gyorsabb átviteli sebességet és eredményesebb kapcsolásokat biztosít. Az európai GPRS (2.5G) 2001-ben jött a piacra.

UMTS - Univerzális Mobil Távközlés (3G)

  • Ez is 2001 - ben jött ki a piacra. Most versenytársa a GPRS-nek és még gyorsabb átviteli sebességet ígér.
  • Mind a GPRS, mind a UMTS végül is lehetővé fogja tenni a jelenlegi GSM WAP telefonok és PDA-k (vagy 2G) számára a multimédiával ellátott WAP helyek elérését.

PDA - Digitális Személyi Asszisztens

  • A PDA-k kis kézi számítógépek. Némelyek beépített mobil telefonnal és vezeték nélküli Internet hozzáféréssel rendelkeznek, de mások modemmel működnek, amelyek mobil telefonnal használhatók.
  • E-mailek olvasására és az Interneten történő barangolásra vagy video/audio fájlok lejátszására használhatók.
  • Valószínűleg nagyon gyakori lesz és talán a számítógépes hálózatokhoz való vezeték nélküli kapcsolódás fő technológiája lesz
  • A PDA-k olyan készülékek, melyek egy készüléken belül mindent egyesíteni fognak, kisebbek és olcsóbbak, de használhatósági kérdések, mint a kis képernyő, és billentyűzet méret még megoldásra várnak. Sok fiatal mindenesetre már hozzászokott a kis képernyőhöz és az apró billentyűzethez!

Kioszkok

Nyilvános online hozzáférésű terminálok, Internet terminálok évek óta elérhetők, és mára a helyhatóság információs és szolgáltatás hozzáférési stratégiájának fontos részét képezi sok európai kis- és nagyvárosban. A stratégiailag elhelyezett kioszkok új felhasználókat érhetnek el, akiknek valószínűleg nincs elég idejük, hogy rendszeresen könyvtárat látogassanak és esetleg nincs is még Internet hozzáférésük.

Mindamellett jelentős problémák érintették a kioszkok sikeres telepítését, beleértve a kezdeti magas költségeket;

  • rossz elhelyezés és kevés használat;
  • hardware hiba okozta állásidő;
  • szoftver problémák vagy vandalizmus;
  • egyéb könnyebben rendelkezésre álló hozzáférési csatornák konkurenciája (pl. laptopok,
   PDA-k és mobil telefonok);
  • elégtelen sávszélesség
  • lassú válaszidő

A tanulságok az alábbiak:

  • oda kell a kioszkokat helyezni, ahol az embereknek szabadidejüket töltik, mint pl. bevásárlóközpontokban és kávézókban
  • az egycélú Internet hozzáférési funkció helyettesítése olyan lehetőségekkel, mint pl. e-mailek lekérdezése és küldése ügyletek lebonyolítása, pl. számlák kifizetése.

Mindamellett a könyvtárakban egy jól tervezett kioszk egy sor feladattal foglalkozhat, mint a tagok felvételi lapja, könyvkérések, hivatkozási információ iránti érdeklődés, és hozzáférés nyújtása online állampolgári információs rendszerhez, valamint Internethez.

Fontos döntések a kioszk tervezésnél; az adatokat helyileg egy számítógépre töltik-e le minden kioszknál vagy a távolból frissítsék-e, a kioszk offline legyen-e vagy legyen hálózatba csatlakoztatva és/vagy az Internetre, legyen-e telefon hozzáférése; továbbá biztonsági módszerek vandalizmussal szemben.

Digitális és interaktív TV

Az európaiak 11 %-a, az Egyesült Királyságban lakók 33 %-a jelzi, hogy használ digitális televíziót. Némely kutatások állítják, hogy Európában 2005-re ez lesz a legnépszerűbb eszköz az Internet elérésére, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD 2000-re vonatkozó számadatai szerint az európai digitális TV-előfizetők kevesebb, mint a felének van e-mail küldési lehetősége és azok kevesebb, mint 10%-ának van hozzáférése Web-szolgáltatásokhoz.

  • Még nem lehet előre látni a digitális TV-n keresztüli online szolgáltatások iránti igényt, és hogy milyen mértékben fogja helyettesíteni a számítógépen keresztül történő Internet hozzáférést.
  • A digitális televízió ismerős technológián alapszik és nem kell olyan lélektani akadályokkal szembenéznie, mint a számítógépeknek.
  • Sokkal több csatornához nyújt hozzáférést, mint a korábbi rendszerek, és így lehetőséget biztosít több helyi szolgáltatás eljuttatására a lakásokba.
  • A digitális televízió kiáradása növekedni kezdett Európában, korai vezető szereppel Franciaországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyságban levő otthonok több mint 40%-ának van hozzáférése digitális TV-adásokhoz.
  • A közkönyvtári szolgáltatásoknak tájékozottaknak kell lenniük a médium kínálta lehetőségek előnyeiről esetleg a rádióadások által közölt információkból, amelyek felügyeleti szervük létező honlapján jelennek meg pl. részletek helyi közszolgáltatásokról, tanácstagokról és parlamenti képviselőkről, tanulásról, egészségügyről és gondozásról, szabadidő és sport, valamint helyi szervezetek témáiról.

Folyamatos előnyt fog élvezni oly módon, hogy olyan digitális információkat nyújt, amelyeket a közkönyvtáraknak figyelemmel kell kísérniük és modern, csábító környezetet kell biztosítaniuk használóik számára. Lásd multimedia.

Egyéb fontos kérdések:

  • Tartalom és szolgáltatások: a tartalom forrásainak, formáinak és a szolgáltatás típusainak definiálása, amelyek alkalmasak TV-n és egyéb közvetítő csatornákon való közlésre.
  • Jogok: struktúrák létrehozása a jogok felismerésére, megszerzésére, és a fizetésekre, amelyek pl. képessé tehetik a könyvtárakat és a távközlési szolgáltatókat, hogy együttesen fejlesszék a tartalmat és a szolgáltatásokat. Lásd Szerzői jogok és jogi kérdések (copyright és legal issues) .

JÖVŐBENI TERVEK

Ezeknek a javaslatoknak a témája egészében véve futurisztikus. A javaslatokban leírt technológiák némelyike egy évtizedet vagy még több időt igényel, mire teljesen kiforr. Némelyik bele fog szövődni a könyvtári szolgáltatások keretébe a meglevő könyvtár automatizáló vállalatok révén vagy pedig jövőben alakuló vállalatoknak kell kifejleszteniük. Egyéb technológiákat integrálni kell a helyi, testre szabott projektek részeként.

Az általános cél - gazdag tartalommal rendelkező könyvtári, múzeumi és archívum szolgáltatások létrehozása és közvetítése az Internet, mobil, digitális TV és egyéb csatornákon keresztül személyre szabott, felhasználóbarát és általános érvényű alapokon - az ezekben a javaslatokban leírt technológiák közül több mint egyet - valójában többet, mint az összes - fog igényelni.

LINKEK

A listára való felvétel kritériuma a közkönyvtár használatára történő alkalmazás, még ha az ezekben a javaslatokban tárgyalt technológiák előzetes stádiumban vannak is.

Ausztria

Bécsi Városi Közkönyvtár

2000 május 8. óta elérhető bármelyik WAP-pal kompatíbilis mobil telefonról vagy PDA-ről.

http://wap.wstlb.at/

Kanada

Torontói Közkönyvtár Az internetes honlapok jó felsorolását nyújtja és áttérési technikát e-mail-es tudakozási szolgálattal kombinálva

http://vrl.tpl.toronto.on.ca/.

Dánia

A használók könyvet rendelhetnek Dánia bármely részéről, amit helyi könyvtáruknak kell megküldeni. Van e-mail-es érdeklődési forma könyvek után.

http://www.bibliotek.dk/

Csevegési felvilágosítás

dán csevegő alapú felvilágosítási rendszer:

http://www.biblioteksvagten.dk/

Finnország

Sonera Oyj

A finn távközlést működtető megnyitotta 3G mobil telefon hálózatát négy városközpontban, Finnországban. Várhatóan 3G szolgáltatás Finnországban 2004-2005-ben kiterjedten elérhető lesz Helsinki főváros térségében, Oulu, Tampere és Turku városokban.

http://www.sonera.fi/

Németország

RABE

Néhány német közkönyvtár megalapította ezt a kölcsönös belső Internet érdeklődési szolgálatot, aminek az ún. gazdája a regionális szövetségi katalógus központban, Kölnben (HBZ) van.

http://www.hbz-nrw.de/fortbildung/rabe/set_rabe.html

Szingapúr

A Szingapúri Nemzeti Könyvtár, az eLibraryHub, közkönyvtár szolgálat mobil szolgáltatást nyújt SMS-en keresztül.

http://www.elibraryhub.com/frontpage.asp

Egyesült Királyság

Derbyshire Könyvtár Szolgálat

Drótnélküli kapcsolati lehetőséget alakított ki három mozgó könyvtárban.

http://www.derbyshire.gov.uk/librar/libindex.htm

Hertfordshire-i Megyei Tanács

2001. december-től a helybeli lakosoknak digitális kábel TV-én keresztül információkat nyújt szolgáltatásairól beleértve részleteket helyi közszolgáltatásokról.

http://www.hertsdirect.org/infobase/docs/archived/10921491.

The Isle of Wight Könyvtári szolgáltatás

Műholdas Internet mozgó könyvtárán, lásd

http://www.iwight.gov.uk/library/libraries/default.asp 

Walsall Könyvtári szolgáltatás

Egy könyvtárral kapcsolatot tartó jármű, amely online hozzáférést nyújt mobil telefonon az emberek lakásainál és idős otthonokban 56 helyszínen.

http://www.walsall.gov.uk/cultural_services/library/default.htm

Worcester Megyei Könyvtár comput@bus-a

Mozgó könyvtár, műholdas kapcsolattal, oktatás a számítógép használatáról, rokkantak hozzáférése, hozzáférés élethosszig tartó tanfolyamok.

http://www.worcestershire.gov.uk/home/index/cs-index/cs-computa-bus-index.htm

Egyesült Államok

Kongresszusi Könyvtár

Együttműködő Digitális Referencia Szolgáltató rendszer az érdeklődéseket élőben továbbítja más könyvtáraknak az alábbi címről:

http://lcweb.loc.gov/rr/digiref

Info Connect LIS Címjegyzéky

WAP helyeket nyújt könyvtárosoknak és információs szakembereknek, hozzáférhető WAP-ra alkalmassá tett mobil telefonokkal és Digitális Személyi Segédeszközökkel (PDA-kel).

A WAP cím: http://www.geocities.com/infolibrary/wap.wml.

Ennek a címnek rövid formája: http://wappy.to/infoconnect