1. RÉSZ - SZOCIÁLPOLITIKAI IRÁNYELVEK

Támogatás az üzleti és a gazdasági élet számára
Business információs szolgáltatások

Összefoglaló

Témakör

Ez az Útmutató azzal a támogató tevékenységgel foglalkozik, amelyet a könyvtárak bármely eszközzel - akár digitális, akár hagyományos - az üzleti élet számára végezhetnek.

Stratégiai kérdések

Az Európai Bizottság célja, hogy támogassa a kis- és középméretű vállalkozásokat. A kereskedelmi értékkel bíró korszerű információforrások, pl. szabványok, piackutatás, megfizethetetlenül drágák: a közkönyvtárak feladata, hogy biztosítsák a hozzáférést az ilyen jellegű információkhoz.

Egyes országokban ezt a támogatást a kereskedelmi kamarák és a kormány által létrehozott speciális ügynökségek biztosítják, amelyek feladata, hogy inkább tanácsadással, semmint információval támogassák az üzleti élet résztvevőit. A közkönyvtáraknak ismerniük kell a működő ügynökségeket, hogy segíthessék azok munkáját, és lehetővé tegyék a pontos referensz szolgáltatást.

Gyakorlati javaslatok

  • A business service által nyújtott szolgáltatások lehetnek szakirodalom-kutatások, hitelképesség ellenőrzések, tender-kutatások, vállalati jelentések, levelezési listák és adatbázis használati tréningek a helyi vállalatok munkatársai számára.

  • A forrásanyag lehet digitális vagy nyomtatott formátumú, az igényszinttől, terjedelemtől, költségtől stb. függően.

  • A business service nagy igényeket támasztó tevékenysége jól képzett és tapasztalt munkatársak alkalmazását teszi szükségessé. Bizonyos esetekben olyan szakmai ismeretekre van szükség, mint pl. a vállalati jog, az üzleti jog és a business információ on-line forrásainak ismerete.
  • Az üzletemberek információszükségletei nagyon eltérőek és egyetlen könyvtár sem tudja valamennyit kielégíteni. Ezért a business információt szolgáltató könyvtáraknak az információszolgáltatás érdekében élniük kell az eredeti dokumentumot szolgáltató könyvtárak és a referensz szolgálatok adta lehetőségekkel.

  • Számos országban hoztak létre intézményi hálózatokat a kis- és középméretű vállalkozások számára nyújtandó tanácsadásra, tréningek szervezésére és egyéb módon való támogatására. Ezek a szervezetek szívesen működnek együtt könyvtárakkal, felismerve, hogy a könyvtárak rendelkeznek azzal a gyakorlattal az információ visszakeresés terén, amellyel az üzleti társadalom nem. Az ilyen szervezetek anyagi eszközöket is rendelkezésre bocsáthatnak a helyi üzleti társadalom számára nyújtandó speciális szolgáltatások biztosításához. Általánossá vált, hogy business információt szolgáltató könyvtárak konzorcium-tagokká válnak.

  • A business információszolgáltatás azon szolgáltatási formák közé tartozik, amelyért a könyvtár díjat szedhet. Némely szolgáltatás igen költséges és a költségfelszámítás határt szab az igényeknek és fedezi a költségeket.

Jövőbeni tervek

Az e-mail jelentősége növekedni fog, mint a felhasználókkal való kommunikáció eszköze, beleértve az élő interaktív szoftvereket is.

A közérdekű információkhoz való hozzáférés biztosítására irányuló európai kezdeményezések eredményeképpen a közkönyvtáraknak lehetőségük lesz arra, hogy integrálják és biztosítsák az olcsóbb információhoz való hozzáférést saját website-jukon keresztül.

TÉMAKÖR

Ez a program a következő kérdésekkel foglalkozik:

Források a business információt szolgáltató könyvtárak számára

Szolgáltatások

Tréningek

Eredeti dokumentumszolgáltatás

Együttműködés és társulás

Népszerűsítés

Díjak

STRATÉGIAI KÉRDÉSEK

Az EU célja, hogy támogassa a kis- és középméretű vállalkozásokat, ld. CORDIS project.

Bizonyos méret alatti vállalkozások nem tartják gazdaságosnak beszerezni mindazt az információt, amelyre a modern gazdasági életben való működésükhöz szükségük lenne. A korszerű üzleti vállalkozásoknak szinte állandóan szükségük van információra. Bizonyos információk biztosítása gazdaságos a számukra, de az információk többségét nem tudják házon belül gazdaságosan rendelkezésre bocsátani, így ezeket külső forrásból, pl. közkönyvtárakból kénytelenek beszerezni.

A kereskedelmi értékkel bíró korszerű információforrások, pl. a szabványok, piaci információk, megfizethetetlenül drágák lehetnek: a közkönyvtárak feladata, hogy biztosítsák a hozzáférést az ilyen jellegű információkhoz. Vidéki térségekben éppen a közkönyvtár lehet az egyetlen forrása az üzletemberek által igényelt szakmai, jogi és egyéb információnak és ily módon jelentősen hozzájárulhat a helyi gazdaság fejlődéséhez.

Számos országban, pl. Németországban, a Kereskedelmi Kamara (Handelskammer) gondoskodik az üzleti élet információellátásáról, így itt a közkönyvtárak szerepe az üzleti életben nem nagy. Máshol viszont a közkönyvtárakon kívül nincs másik olyan intézmény, amelynek az ilyen jellegű információ biztosítása lenne a feladata. Még a saját tudományos szakkönyvtárral rendelkező nagyvállalatok is haszonnal vehetik igénybe a közkönyvtárak business információ szolgáltatásait bizonyos információtípusok vonatkozásában.

A business információ-szolgáltatóknak dönteniük kell az általuk nyújtandó információ köréről: a business információ - információ az üzleti életben résztvevőkről és az üzleti életről. A business információt szolgáltató könyvtárak akkor teljesítik feladatukat, ha kielégítik ezen két igényt támasztó felhasználóikat:

  • Az üzleti élet résztvevői számára szóló információ magában foglalja a jogi kérdéseket és különböző technikai adatokat. A business információ-szolgáltatás gyakran kapcsolódik szakkönyvtárakhoz.

  • Az üzletembereknek szükségük van információra az export-importszabályozásokról, tarifákról, műszaki szabványokról, termékekkel kapcsolatos követelményekről.

  • A business információt keresők gyakran álláskeresők, de az üzleti tanulmányokat folytatók is gyakran olyan business információt keresnek, mint maguk az üzletemberek. Azok az oktatási intézmények, amelyekben ilyen képzés folyik, nem mindig tudják biztosítani hallgatóik számára az általuk igényelt információforrásokat.

  • Egyes országokban bizonyos szolgáltatásokat megfelelőképpen biztosítanak a kereskedelmi kamarák könyvtárai, az üzleti életet támogató szolgálatok, szabadalmi hivatalok, országos cégnyilvántartó hivatalok, kormányhivatalok, minisztériumok. A közkönyvtárak célja nem lehet ezek szolgáltatásainak másolása, különösen akkor nem, ha ezek egyébként szakszerűen működnek. A könyvtárak nem versenyezhetnek egymással, és nem másolhatják közköltségre a már létező információforrásokat. Gyakran a legjobb, amit a business információ szolgáltató felhasználói számára tehet az az, hogy a megfelelő forráshoz utalja őket. A business információt szolgáltató könyvtárnak keresnie kell a kapcsolatot más business információszolgáltatókkal, kereskedelmi kamarákkal, kormányügynökségekkel stb., hogy minél szélesebb körben ismertté tegyék azok szolgáltatásait és a hozzáférés módját.

A vállalatokra vonatkozó információ mennyisége hatalmas, de ezek többsége csak magas áron beszerezhető. A közkönyvtárak rákényszerülnek arra, hogy költségeik egy részét a felhasználókra terheljék. Ezen a téren olyan stratégiai döntéseket kell hozni, amelyek tekintetbe veszik a könyvtárak költségvetését, a felhasználók készségét a szolgáltatások megfizetésére, az adminisztratív költségeket és a könyvtárak működését szabályozó kereteket.

GYAKORLATI JAVASLATOK

Források

A közkönyvtárak business információ szolgáltatása általában a következő dokumentum típusokat kínálja:

  • Országos és nemzetközi cégjegyzékek. A jegyzékek néha egyszerűen csak a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat tartalmazzák, de nagyobb mélységig is elmehetnek, megadva az eladásra kínált termékek jegyzékét és azok gyártóit (pl. Kompass), tartalmazhatnak piackutatást és egyéb, a marketingre vonatkozó információt, pl. hivatalos statisztikákat.
  • Hivatalos vagy más szervek által kiadott országos vagy nemzetközi statisztikai gyűjtemények.
  • Műszaki információ, beleértve az olyan szabványokat, mint a DIN, BSI vagy ASTM, jogi információ, mint pl. a helyileg érvényben lévő törvények és rendeletek és EU-irányelvek.
  • Szabadalmi információ, gyártásra és kereskedelemre vonatkozó információ.
  • A helyi vagy országos vállalatok hitelképességére vonatkozó információ.
  • Hírlapi tudósítások kereskedelmi és üzleti témákban.
  • Olyan szervezetek jegyzékei, amelyek hasznosak lehetnek az üzleti élet szempontjából, pl. kormányhivatalok, minisztériumok, kereskedelmi kamarák, szakmai szervezetek, kereskedelmi társulások, helyi kormányszervek stb.
  • Információ az új üzleti tevékenységet kezdők számára, pl. márkanevek, cégelnevezések, támogatások, cégbejegyzés stb., valamint a már létező üzleti tevékenységek menedzselésre vonatkozó technikai információ.
  • Export-import információ, beleértve a vámtarifákat.

Ezek az információk hozzáférhetők nyomtatott vagy elektronikus formában: a választást olyan tényezők határozzák meg, mint:

  • Költség.
  • Hozzáférhetőség.
  • Kihasználtság.
  • Terjedelem.
  • Az elektronikus formátumhoz kötődő tényezők, pl. munkatársi tréning; hogy a felhasználók segítség nélkül is tudják használni.
  • Kiadói korlátozások a használatra vonatkozóan.
  • A frissítés gyakorisága.
  • Rendelkezésre álló hardver.

(Lásd a példákat a British Library's Science Technology and Business section által használt elektronikus információforrásokra.)

Akik először látogatnak a könyvtárba gyakran nem tudják segítség nélkül megtalálni azt, amit keresnek. A könyvtárak munkatársaitól elvárható segítség jellege, mértéke és módja (pl. e-mail használat) alapos megfontolást igényel.

Szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások, például:

  • Irodalomkutatás, beleértve a releváns műszaki szabványokat, szabadalmakat és előírásokat.
  • Vállalatok, ritkábban magánszemélyek, hitelképességére vonatkozó információ. Ez az információ gyakran on-line is hozzáférhető, olyan áron, amely megfelel az adatbázis használatát kérők számára. Az ilyen jellegű szolgáltatás példájára ld. ICC.

  • EU tenderek keresése. Az Európai Unió az Official Journal S series-ben (on-line is hozzáférhető) teszi közzé a meghatározott összeghatár feletti állami szerződéseket.
  • Mélyelemzések az egyes vállalatok legutóbbi történetéről, beleértve az éves eredményeket, az alkalmazottakat, hitelképességet. Ez az információ hozzáférhető on-line, költsége visszanyerhető a felhasználótól.
  • Vállalati címjegyzékek értékesítési célra. Ezek lehetnek egyszerűen a cégek nevét és címét tartalmazó jegyzékek nyomtatott formában vagy e-mailben elküldve, pl. Excel-fájlként, de lehetnek felragasztható címke formájában is, amelyeket közvetlenül a borítékra lehet ragasztani.
  • Tréningek üzletemberek számára az elektronikus információforrások használatának elsajátítására, ezek ingyenesen hozzáférhetőek, pl. az Interneten.

Munkatársi tréningek

A business service munkája igen összetett, a működtetőktől és azoktól, akik a felhasználót közvetlenül kiszolgálják jelentős szaktudást követel. Ez a szaktudás a tapasztalat és rátermettség kombinációja. Egyes országokban a tréning a munka bizonyos vonatkozásában kereskedelmileg hozzáférhető (ld. Aslib és TFPL). A business információt szolgáltató könyvtár megkövetelheti munkatársaitól, hogy bizonyos időt házon belüli tréningre fordítsanak, különös tekintettel az információs technológia használatára.

  • Sok technikai és üzleti adat manapság kizárólag elektronikus formában hozzáférhető. A business információt szolgáltató könyvtárak munkatársainak bármely más területen dolgozóknál jobban kell ismerniük a speciális elektronikus információforrásokat.
  • Az elektronikus információforrások a termékek fejlődésével, kereskedelmi vagy technikai okokból való megszűnésével és új termékek megjelenésével folyamatosan változnak.
  • Az új termékek nem feltétlenül helyettesítik a régieket és ez a szolgáltatás pontosságát érintheti, így szükség lehet a munkatársak egy részének vagy a teljes létszámnak a továbbképzésére.
  • A munkatársaknak ismerniük kell a World Wide Weben ingyenesen hozzáférhető információforrásokat.

Milyen ismeretekkel kell még rendelkezniük a munkatársaknak:

    

  • Szerzői jog és szellemi tulajdonjog. Az erre vonatkozó ismereteknek elegendőeknek kell lenniük ahhoz, hogy figyelmeztessék a szolgáltatást igénybe vevőket ezekre a jogokra és arra, hogy nem másolhatják korlátozás nélkül a számukra szükséges információt.
  • Más, a területen működő szolgálatok feladatai és forrásai. Ilyen szolgálatok, pl. a kormányügynökségek, szabadalmi hivatalok, cégbejegyzéssel foglalkozó irodák, helyi és országos üzleti tanácsadó rendszer stb. Ezáltal a felhasználókat a megfelelő helyre tudják irányítani.
  • Társasági jog, különös tekintettel az új bejegyzéssel kapcsolatos törvényekre és vállalati jelentésekre. Az is kívánatos, hogy a munkatársak ismerjék a jogi információ keresésének módját, különös tekintettel az országos és EU előírásokra és jogszabályokra.
  • A könyvtárban használt bármely adatforrás igénybevételével kapcsolatos korlátozások, a szerzői jogon túl.
  • A különböző könyvtári szolgáltatásokért a felhasználótól beszedhető díjakkal kapcsolatos törvények és szabályozások és a szolgáltatások árai.

Eredeti dokumentumot szolgáltató könyvtárak

Általában nem lehetséges, hogy egyetlen könyvtár rendelkezzen a felhasználók számára szükséges valamennyi információforrással. Annak érdekében, hogy széleskörű szolgáltatást tudjon nyújtani, a business információt szolgáltató könyvtárnak igénybe kell vennie az eredeti dokumentumot szolgáltató könyvtárak és referensz szolgálatok szolgáltatásait.

A közkönyvtárakat kiszolgáló eredeti dokumentumokat általános könyvtárak valószínűleg nem tudják kielégíteni az üzletemberek gyakran erősen szakmai jellegű információigényeit, amelyeket többnyire nagyon rövid határidőn belül szeretnének megkapni. Szükség van tehát a rendkívül gyors és erősen szakosodott információforrásokhoz való hozzáférésre. Konkrétan a következő dokumentumoknál van szükség a szakosodott, eredeti dokumentumot szolgáltató könyvtárak igénybevételére:

  • szabványok
  • szabadalmak
  • szakfolyóirat-cikkek.

A munkatársaknak tudniuk kell használni a külső információs szolgálatokat és információforrásokat, ismerniük kell az azok által nyújtott információt, díjszabásukat, nyilvántartási követelményeiket stb. Arról is dönteni kell, hogy mely költségeket hárítják át a felhasználókra.

Együttműködés és társulások

Számos országban hoztak létre intézményi hálózatokat a kis- és középméretű vállalkozások számára nyújtandó tanácsadásra, tréningek szervezésére és egyéb módon való támogatására. Ezek a szervezetek gyakran szívesen működnek együtt könyvtárakkal, felismerve, hogy a könyvtárak rendelkeznek azzal a gyakorlattal az információ visszakeresés terén, amellyel az üzleti társadalom nem. Az ilyen szervezetek anyagi eszközöket is biztosíthatnak a helyi üzleti társadalom számára nyújtandó speciális szolgáltatások biztosítására. A könyvtárak gyakran közösen használják forrásaikat.

A szolgáltatás népszerűsítése

Az üzleti élet résztvevői és a nagyközönség nem biztos, hogy azonnal a könyvtárra gondol, mint az üzleti szempontból értékes információ forrására. Ezért szükség van az itt kínált szolgáltatások és információforrások folyamatos reklámozására. A business információt szolgáltató könyvtáraknak különösen nagy aktivitásra van szükségük ezen a téren, mégpedig a következő módszereket alkalmazva:

  • levelekkel kell "bombázni" a szolgáltatás potenciális felhasználóit;
  • reklám kiadványok, szórólapok készítése;
  • részletes tájékoztatás a könyvtár honlapján;
  • a könyvtár gyűjteményében lévő kiadványok jegyzékeinek kiadása;
  • a helyi vállalatok felkeresése és megismertetése a szolgáltatásokkal;
  • újságok;
  • beszélgetés helyi üzletember-csoportokkal, pl. a helyi kereskedelmi kamarák tagjaival.

A business információ szolgáltatásával foglalkozó könyvtár reklámozhatja székhelyének előnyeit, az üzleti tevékenység folytatásához megfelelő helyként feltüntetve azt. Az ilyen anyag website-on való megjelenésére ld. Essex NYPL Stoke.

Díjszabás

A business információszolgáltatás egyes típusai igen időigényesek és drágák, így megfontolásra érdemes egyedi árak vagy éves előfizetési díj megszabása. Pl., a közkönyvtárak business információszolgáltatással foglalkozó részlege megbízásokat fogadhat vállalatoktól tenderek keresésére adatbázisokban a vállalat által megadott témában és feltételeknek megfelelően. A könyvtár által fizetendő adatbázis használati díj és a szakképzett munkaerő munkaideje képezheti a szolgáltatás díjszabásának alapját.

A vállalatoktól és magánfelhasználóktól beszedendő éves előfizetési díj megállapításakor el kell dönteni, hogy mi tartozzon az alapszolgáltatásba. Az alapszolgáltatás pl. nem biztosít hozzáférést az on-line szolgáltatásokhoz, amelyekért a könyvtár maga is tetemes díjat fizet.

Licencek

  • A business információ-gyűjtés magas költségei miatt gyakran a szerzői jogvédelem által biztosított védelmen túlmutató szabályokat állapítanak meg a közkönyvtárak számára.
  • A könyvtárnak meg kell állapítania az adatbázisokhoz való hozzáférés feltételeit, a használat különböző módon való korlátozásának módját. El kell döntenie, hogy mely feltételek lesznek elfogadhatóak a felhasználók számára és egyben összeegyeztethetőek is a mindennapi könyvtári gyakorlattal.

JÖVŐBENI TERVEK

A könyvtárak egyre gyakrabban kapnak és válaszolnak meg e-mailben érkező kérdéseket.

  • A közkönyvtáraknak lehetőségük van website-jukon integrálni és biztosítani a hozzáférést az olcsóbb információhoz, ami a közhasznú információhoz való hozzáférés biztosítására irányuló európai uniós irányelveknek köszönhető, beleértve a legutóbb javasolt Direktívát. http://www.cordis.lu/en/home.html
  • A bonyolult azonosítási rendszerek használatával, pl. smartcard a tagok részére, biztosítani lehet a drágább adatbázisokhoz való hozzáférést is a könyvtár website-ján keresztül.
  • Az élő interaktív szoftvereknek köszönhetően a business információt szolgáltató könyvtárak közötti együttműködés a jövőben egyszerűbbé válik. A felhasználók kéréseit úgy lehet továbbítani más, a témában Támogatás az üzleti és a gazdasági élet számára