Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Az alábbi lista felkerülési sorrendben (ID szám szerint) mutatja a dokumentumokat. A lista alján százasával lehet lapozni, és ha valamelyik tételre kattintunk, akkor a borítólapok is végiglapozhatók (az adott százas csoporton belül) az alsó nyilakkal. JavaScriptet nem támogató böngészők esetében az URL címre kell kattintani. A listában a még feldolgozás alatt levő dokumentumok is megjelennek, de a könyvtár látogatói csak az OK státusszal rendelkezőket tudják megnézni. Az ÚJ és NEMOK jelzésű művek csak később lesznek elérhetőek. További teljes listák, különböző formátumokban (HTML, XML, MARC) tölthetők le az EXPORT oldalon.


A találatok száma: 19231
[00001] Aetas repertórium, 1985-1995 
https://mek.oszk.hu/00000/00001
[00002] Az Athenaeum repertóriuma 
Philosophiai és államtudományi folyóirat

https://mek.oszk.hu/00000/00002
[00003] Új Aurora repertórium, 1973-1989 
https://mek.oszk.hu/00000/00003
[00004] Bod Péter, 1712-1769 
Bibliográfia

https://mek.oszk.hu/00000/00004
[00005] Ecsedy Ildikó orientalista, a nyelvtudomány doktora bibliográfiája 
https://mek.oszk.hu/00000/00005
[00006] Magyar edzéselméleti szakirodalom 
https://mek.oszk.hu/00000/00006
[00007] Fényes Miklós: Középkori egyetemek Magyarországon ; A Pécsi Egyetem története 
https://mek.oszk.hu/00000/00007
[00008] Egyházak, felekezetek, vallási közösségek és alapítványok magyar nyelvű sajtójának jegyzéke, 1995-2000 
https://mek.oszk.hu/00000/00008
[00009] Tóth Jánosné: Eötvös Károly bibliográfia 
https://mek.oszk.hu/00000/00009
[00010] Andódyné Pál Olga: Erkel Ferenc lelőhelybibliográfia 
https://mek.oszk.hu/00000/00010
[00011] A magyarnyelvű fantasy-irodalom bibliográfiája, 1975-1997 
https://mek.oszk.hu/00000/00011
[00012] Györe Géza: Fehér Ferenc - bibliográfia 1. 
https://mek.oszk.hu/00000/00012
[00013] Féja Géza bibliográfia 
https://mek.oszk.hu/00000/00013
[00014] Gyenis András: Régi jezsuita rendházak 
Központi rendi kormányzat

https://mek.oszk.hu/00000/00014
[00015] A Harmadkor repertóriuma, 1984-1989 
https://mek.oszk.hu/00000/00015
[00016] Szalai Mónika: Ernest Hemingway, 1899-1961 
https://mek.oszk.hu/00000/00016
[00017] Tezla, Albert: Hungarian authors 
A bibliographical handbook

https://mek.oszk.hu/00000/00017
[00018] Tezla, Albert: An introductory bibliography to the study of Hungarian literature 
https://mek.oszk.hu/00000/00018
[00019] Kortárs magyar írók, 1945-1997 
Bibliográfia és fotótár

https://mek.oszk.hu/00000/00019
[00020] A Korunk folyóirat repertóriuma, 1990-1996 
https://mek.oszk.hu/00000/00020
[00021] A könyvtári szaknyelv terminológiai anyagai, 1995-2000 
Kommentált bibliográfia

https://mek.oszk.hu/00000/00021
[00022] Balogh Ferencné: Lőrincze Lajos 
emlékezés és bibliográfia

https://mek.oszk.hu/00000/00022
[00023] A média a tiszta közéletért, a közszolgálat átláthatóságáért, a korrupció ellen 
A tényfeltáró újságírás szakbibliográfiája

https://mek.oszk.hu/00000/00023
[00024] Magyar mesterséges intelligencia bibliográfia 
Válogatás az 1988-96 között megjelent publikációkból

https://mek.oszk.hu/00000/00024
[00025] Mérési és műszeres szakcikkek jegyzéke 
Az 1991-2000 között megjelent magyar folyóiratokból

https://mek.oszk.hu/00000/00025
[00026] Magyar néprajzi bibliográfia, 1991-1992 
Az 1991/1992-es évek publikációinak számbavétele kiegészítve az előző évek anyagával

https://mek.oszk.hu/00000/00026
[00027] Magyar könyvtermelés Romániában, 1919-1940 
1. kötet. Könyvek és egyéb nyomtatványok

https://mek.oszk.hu/00000/00027
[00028] Szabó Pálné: Művelődés repertórium, 1990-1991 
Szakdolgozat

https://mek.oszk.hu/00000/00028
[00029] A Nyugat tartalomjegyzéke, 1908-1941 
https://mek.oszk.hu/00000/00029
[00030] Bibliography, Ethnic conflict and ethnic conflict management 
East-Central Europe and South Asia

https://mek.oszk.hu/00000/00030
[00031] Bibliográfia a permi népek nyelvének, történetének és irodalmának ismeretéhez, 1990-1999 
https://mek.oszk.hu/00000/00031
[00032] A Magyar Philosophiai Szemle repertóriuma, 1882-1891 
https://mek.oszk.hu/00000/00032
[00033] A Révfülöpi Képek közéleti és honismereti tájékoztató sajtórepertóriuma 
https://mek.oszk.hu/00000/00033
[00034] A korrupció szakbibliográfiája 
1995. január - 2000. szeptember

https://mek.oszk.hu/00000/00034
[00035] Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához 
https://mek.oszk.hu/00000/00035
[00036] Irodalmi bibliográfia, RomaPage 
A "Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába" című CD-ROM anyaga alapján

https://mek.oszk.hu/00000/00036
[00037] Magyar nyelvű stilisztikai és szövegtani szakirodalom 
Bibliográfiai tájékoztató

https://mek.oszk.hu/00000/00037
[00038] Rózsa Mária: Tudománytár (1834-1844) 
repertórium

https://mek.oszk.hu/00000/00038
[00039] Új Írás repertórium 
1961-1973

https://mek.oszk.hu/00000/00039
[00040] Balassa Sándor: Három intermezzo 
Fuvolára és zongorára

https://mek.oszk.hu/00000/00040
[00041] Rauch, Andreas: Missa Concertata 
Mise női karra

https://mek.oszk.hu/00000/00041
[00042] Vántus István: Csipp, csepp kánon 
https://mek.oszk.hu/00000/00042
[00043] Balassa Sándor: Duettek fuvolára és hárfára 
Op. 64.

https://mek.oszk.hu/00000/00043
[00044] Leszkovszki Albin: Erzsébet-himnusz 
Részlet Szabó Géza "Fohász Árpádházi Szent Erzsébethez" c. verséből

https://mek.oszk.hu/00000/00044
[00045] Jancsovics Antal: Hangszertanulás kezdetei gyermekdalokkal 
https://mek.oszk.hu/00000/00045
[00046] Vajda Ferenc: Jégmadár 
Szóló hegedűre

https://mek.oszk.hu/00000/00046
[00047] Karácsonyi énekek 
https://mek.oszk.hu/00000/00047
[00048] Vántus István: Kellene kis kert 
https://mek.oszk.hu/00000/00048
[00049] Vántus István: Madrigál 
https://mek.oszk.hu/00000/00049
[00050] Rauch, Andreas: Missa 
Mise női karra

https://mek.oszk.hu/00000/00050
[00051] Zsákai Ferenc: Zsákai Ferenc magyarnótáiból 
https://mek.oszk.hu/00000/00051
[00052] Balassa Sándor: Öt testvér 
zongorára

https://mek.oszk.hu/00000/00052
[00053] Balassa Sándor: Szonatina 
https://mek.oszk.hu/00000/00053
[00054] Vámosi András: Vámosi András magyarnótái 
Bicskei Bertalan szövegével

https://mek.oszk.hu/00000/00054
[00055] Zsákai Ferenc: Millennium 
Palotás és friss

https://mek.oszk.hu/00000/00055
[00056] Kisokos 
https://mek.oszk.hu/00000/00056
[00057] Bélley Pál: Kíváncsiak klubja 
https://mek.oszk.hu/00000/00057
[00058] Mezőgazdasági Pantheon 
https://mek.oszk.hu/00000/00058
[00059] MixLex 
https://mek.oszk.hu/00000/00059
[00060] A Pallas nagy lexikona 
Az összes ismeretek enciklopédiája tizenhat kötetben

https://mek.oszk.hu/00000/00060
[00061] Pápai pedagógus lexikon 
https://mek.oszk.hu/00000/00061
[00063] Atlantic Language Bureau magyar-angol szó- és kifejezéstár 
https://mek.oszk.hu/00000/00063
[00064] Jakab László: Az Apor-kódex ábécérendes adattára 
https://mek.oszk.hu/00000/00064
[00065] Geohistaurusz 
A Kárpát-medence humángeográfiai tézaurusza, 1723-1983

https://mek.oszk.hu/00000/00065
[00066] Francia-magyar divat-szakmai szótár 
https://mek.oszk.hu/00000/00066
[00067] Forgács András - Hilbert Attila - Zarándy Zoltán: Európai oktatási integrációs glosszárium 
https://mek.oszk.hu/00000/00067
[00068] A felszolgálás minilexikona 
https://mek.oszk.hu/00000/00068
[00069] Jakab László: A Festetics-kódex ábécérendes adattára 
https://mek.oszk.hu/00000/00069
[00070] Geotaurusz és geohistaurusz 
Földrajzi nevek és humángeográfiai nevek tezaurusza

https://mek.oszk.hu/00000/00070
[00071] Hoffmann Ottó: Mini-tini-szótár 
A mai magyar diáknyelv szinonimaszótára

https://mek.oszk.hu/00000/00071
[00072] Német-magyar, magyar-német szótár 
https://mek.oszk.hu/00000/00072
[00073] Derrida Marx-szelleme 
https://mek.oszk.hu/00000/00073
[00074] Olasz-magyar, magyar-olasz miniszótár 
Számítógépes segédlet Herczeg Gyula Olasz-magyar szótárához

https://mek.oszk.hu/00000/00074
[00075] OSZK tezaurusz 
Az Országos Széchényi Könyvtár átfogó tezaurusza

https://mek.oszk.hu/00000/00075
[00076] Angol-magyar -- magyar-angol szótár 
https://mek.oszk.hu/00000/00076
[00077] Taxaurusz 
Növény- és állatrendszertani fogalmak makrotezaurusza

https://mek.oszk.hu/00000/00077
[00078] Angol-magyar zöldségtermesztési szakszótár 
https://mek.oszk.hu/00000/00078
[00079] Elektronikus könyvtári értelmező szótár 
1.0 verzió

https://mek.oszk.hu/00000/00079
[00080] Cigány szójegyzék 
https://mek.oszk.hu/00000/00080
[00081] Magyar-angol EU-szótár 
https://mek.oszk.hu/00000/00081
[00082] A fenomenológiától a nemzeteszméig 
Somogyi József életművéről

https://mek.oszk.hu/00000/00082
[00083] Pluhár Gábor: Informatikai értelmező szótár 
Válogatás az informatikai szakirodalom tanulmányozásához

https://mek.oszk.hu/00000/00083
[00084] Keresztnevek eredete és jelentése 
https://mek.oszk.hu/00000/00084
[00085] Bohár András: Antropológiai és etikai vázlatok 
https://mek.oszk.hu/00000/00085
[00086] Austria-Hungary in 1914 
méretarány 1:8 500 000

https://mek.oszk.hu/00000/00086
[00087] The Carpathian Basin in the 13. century 
méretarány 1:4 000 000

https://mek.oszk.hu/00000/00087
[00088] The Carpathian Basin before the Hungarian Conquest in the 9th century 
méretarány 1:7 000 000

https://mek.oszk.hu/00000/00088
[00089] Ethnographical Map of Hungary 
Density of Population by Count Paul Teleki (Census 1910)

https://mek.oszk.hu/00000/00089
[00090] The 64 Counties of the Kingdom of Hungary in 1876 
https://mek.oszk.hu/00000/00090
[00091] Andrássy György: Etika 
https://mek.oszk.hu/00000/00091
[00092] Zentai László: A Kárpát-medence és környékének domborzata 
https://mek.oszk.hu/00000/00092
[00093] Zentai László: A Kárpát-medence domborzata 
https://mek.oszk.hu/00000/00093
[00094] Austro-Hungarian Empire 
méretarány 1:2 700 000

https://mek.oszk.hu/00000/00094
[00095] Az indoeurópai nyelvek 
https://mek.oszk.hu/00000/00095
[00096] The wander and conquest of the Hungarians 
méretarány 1:20 000 000

https://mek.oszk.hu/00000/00096
[00097] Hungary in the 13th century 
méretarány 1:4 000 000

https://mek.oszk.hu/00000/00097
[00098] Hungary during the Ottoman occupation, 1526-1606 
méretarány 1:6 000 000

https://mek.oszk.hu/00000/00098
[00099] Hungary before and after the Treaty of Trianon 
The Paris Peace Treaty, 1920

https://mek.oszk.hu/00000/00099
[00100] Vármegyék Magyarországban 
méretarány 1:3 500 000

https://mek.oszk.hu/00100/00100
[00101] Magyarország a XI. században, 1090-ig 
méretarány 1:6 000 000

https://mek.oszk.hu/00100/00101
    1   100   200   300   400   500   600   700   800   900