Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Ez a táblázat a dokumentumok előző havi letöltési adatait mutatja. A lista százasával lapozható, ill. szűkíthető is az első szerző nevének kezdőbetűje szerint (a "-" a szerző nélküli műveket listázza). A felső szám az egyetlen fájlból álló (HTML, RTF, PDF, ZIP stb.) művek letöltéseinek számát jelzi. Az alatta levő halványabb érték pedig azt mutatja, hogy a többdarabos verzió - ha van ilyen - saját kezdőlapját hányan nézték meg. Ennél ugyanis az egyes részek külön-külön való mérése nagyon félrevezető lenne, így csak az index.htm nyitóoldalt számoljuk. A jobbszélső oszlop e két szám összege.


teljes 
Időszak: 2019. 07     A találatok száma: 19189
1. Ŝercoj
La hungarlingvan kolektaĵon esperantigis

https://mek.oszk.hu/15100/15160
19
-
19
2. A (kenő)pénz nem boldogít?
Gazdaságszociológiai és politikai gazdaságtani elemzések a magyarországi korrupcióról

https://mek.oszk.hu/19300/19327
24
-
24
3. (L)ex cathedra et praxis
Ünnepi kötet Lábady Tamás 70. születésnapja alkalmából

https://mek.oszk.hu/18600/18602
20
-
20
4. Az 1. huszárhadosztály emlékezete
Visszaemlékezések, naplók

https://mek.oszk.hu/07900/07956
18
-
18
5. "I. Rózsa- és galagonya-konferencia a Kárpát-medencében" nemzetközi konferencia
Gödöllő, 2015. május 29-30.

https://mek.oszk.hu/14200/14209
21
-
21
6. A 10 éves Hodinka Antal Intézet tudományos bibliográfiája
2001-2010

https://mek.oszk.hu/15000/15062
4
-
4
7. A 10 leggyakoribb kutya betegség
https://mek.oszk.hu/11800/11877
5198
-
5198
8. 100 éves a Magyar Állami Földtani Intézet
https://mek.oszk.hu/18800/18822
20
-
20
9. 1000-1100 évvel ezelőtt...
Magyarország a Kárpát-medencében

https://mek.oszk.hu/09100/09186
41
-
41
10. 1000-1100 years ago...
Hungary in the Carpathian Basin

https://mek.oszk.hu/09100/09132
174
-
174
11. 1111 évvel ezelőtt
A 907-es pozsonyi csata

https://mek.oszk.hu/18300/18399
47
-
47
12. 1111 years ago...
The Battle in Pressburg in 907

https://mek.oszk.hu/18400/18400
14
-
14
13. 1122 év - A hazáért mindhalálig
Magyarország a Kárpát-medencében

https://mek.oszk.hu/18600/18686
24
-
24
14. 1122 years - For the homeland unto death
Hungary in the Carpathian Basin

https://mek.oszk.hu/18600/18685
5
-
5
15. 125 év, 125 tárgy
Válogatás a Fejér Megyei Múzeumok gyűjteményeiből

https://mek.oszk.hu/09400/09439
8
-
8
16. 125 years Hungarian Geological Survey
https://mek.oszk.hu/18100/18105
17
-
17
17. A 130 éves Népszava
Töredékek a 130 éves Népszava históriájából

https://mek.oszk.hu/04000/04015
63
-
63
18. 15+10
Rómától Athénig

https://mek.oszk.hu/06300/06396
4
-
4
19. 150 év emléke
Az 1943. június 5-iki véndiáktalálkozó és a június 6-iki emlékünnep alkalmával elmondott beszédek, költemények és elbeszélések

https://mek.oszk.hu/07200/07237
3
-
3
20. 150 éve történt...
III. Béla és Antiochiai Anna sírjának fellelése

https://mek.oszk.hu/08800/08852
28
-
28
21. XVI-XVII. századi latin-magyar-német paleográfiai szöveggyűjtemény
https://mek.oszk.hu/04800/04866
21
-
21
22. A XVI-XVIII. századi könyvek számítógépes feldolgozásának problémái
Budapest, 1995. december 5.

https://mek.oszk.hu/03100/03134
12
-
12
23. XVI. századi magyar orvosi könyv
https://mek.oszk.hu/01100/01159
25
-
25
24. Az 1777-iki Ratio Educationis
https://mek.oszk.hu/06500/06559
54
-
54
25. A 18 éves korra emelt tankötelezettség teljesülése és (mellék)hatásai
https://mek.oszk.hu/12900/12982
21
-
21
26. 1848-1849 emlékei Edelényben és környékén
https://mek.oszk.hu/12300/12317
5
-
5
27. Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc, az abszolutizmus kora, az 1948-49-es honvédmenház, az 1848-49-es honvédegyletek iratainak ismertető- és raktárjegyzéke
https://mek.oszk.hu/01300/01335
-
77
77
28. 1848-ik évi erdélyi országgyűlési törvényczikkek
https://mek.oszk.hu/16500/16538
5
-
5
29. 1848/49 és ami utána következett...
Válogatott dokumentumok a Kalocsai Érseki Levéltár 1848-1851 közötti anyagából

https://mek.oszk.hu/04600/04628
37
-
37
30. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egészségügye és honvédorvosai
https://mek.oszk.hu/05100/05112
4
88
92
31. 1848dik évi magyar országgyülésen alkotott törvényczikkelyek
https://mek.oszk.hu/18500/18553
3
-
3
32. 1849-1866
Adalékok a kényuralom ellenes mozgalmak történetéhez

https://mek.oszk.hu/18200/18245
1
-
1
33. Az 1861-ki évi magyar országgyűlés
https://mek.oszk.hu/08700/08757
-
10
10
34. Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai
https://mek.oszk.hu/05900/05936
73
-
73
35. Az 1876. évi Magyar Országos Ipar-, Termény-, és Állat-Kiállítás emlékkönyve
https://mek.oszk.hu/15700/15794
11
-
11
36. Az 1883-dik évi törvények gyűjteménye
II. füzet, XXIV-XLI. t.-cz.

https://mek.oszk.hu/16600/16614
3
-
3
37. 1888-1938
https://mek.oszk.hu/12000/12085
3
-
3
38. Az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye
Bányászat, kohászat, ipar

https://mek.oszk.hu/06900/06935
-
7
7
39. XIX. Magyar Őstörténeti Találkozó és XIII. Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai
Őstörténetünk és a genetika

https://mek.oszk.hu/09100/09137
23
-
23
40. 1922. évi 811 sz. Általános biztonsági szabályzat a budapesti M. Kir. Bányakapitányság kerületében
https://mek.oszk.hu/11200/11235
8
-
8
41. 1938 (plusz - mínusz egy repertórium)
Másodfokú bibliográfia

https://mek.oszk.hu/13400/13481
54
-
54
42. 1938-ban születtünk
Emlékezések, pályaképek

https://mek.oszk.hu/19500/19533
211
-
211
43. The 1956 Hungarian revolution and the Soviet bloc countries: reactions and repercussions
An international conference, Budapest, 22-23. September, 2006

https://mek.oszk.hu/09600/09691
7
-
7
44. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc követelései és programja
https://mek.oszk.hu/10000/10009
7
-
7
45. II. Endre Aranybullája
https://mek.oszk.hu/05900/05919
-
23
23
46. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye, 2010
https://mek.oszk.hu/09000/09004
4
-
4
47. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye, 2012
https://mek.oszk.hu/11800/11820
5
-
5
48. "II. Rózsa- és Galagonya-konferencia a Kárpát-medencében"
Nemzetközi konferencia, 2017. június 16-17.

https://mek.oszk.hu/17000/17085
17
-
17
49. II. világháborús kecskeméti hősök emlékére
https://mek.oszk.hu/14500/14543
21
-
21
50. 20 éves a magyarországi internet
Ahogy a szakemberek megélték, megélik

https://mek.oszk.hu/18700/18732
47
-
47
51. 20 éves a Vásárhelyi Kosársuli
1995-2015

https://mek.oszk.hu/14500/14504
7
-
7
52. A 20 éves Szociális Missziótársulat
1908-1928

https://mek.oszk.hu/12800/12890
8
-
8
53. 20 Jahre Ungarisch Historischer Verein Zürich
https://mek.oszk.hu/06000/06008
12
-
12
54. A XX. század magyar nyelvű tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája
https://mek.oszk.hu/00500/00513
90
-
90
55. 200 éves a borsodi szénbányászat
1786-1986

https://mek.oszk.hu/07500/07506
9
-
9
56. 2005. évi mikrocenzus
https://mek.oszk.hu/06300/06349
-
6
6
57. A 2010. évi árvíz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
https://mek.oszk.hu/11100/11170
39
-
39
58. 2011. évi népszámlálás
Előzetes adatok

https://mek.oszk.hu/11000/11086
2
-
2
59. 2011. évi népszámlálás
Előzetes adatok

https://mek.oszk.hu/11100/11101
1
-
1
60. 2011. évi népszámlálás
Országos adatok

https://mek.oszk.hu/11500/11517
13
-
13
61. A 21. század eleji államiság kérdőjelei
https://mek.oszk.hu/14500/14567
21
-
21
62. A 21. századi kommunikáció új útjai
Tanulmányok

https://mek.oszk.hu/10100/10131
11
-
11
63. 25 év
Jelentés az ifjúságügyről

https://mek.oszk.hu/18600/18655
2
-
2
64. 25 éves az Országos Érc- és Ásványbányák
https://mek.oszk.hu/09700/09718
-
4
4
65. A 300 éves Bethlen-kollégium jubileumi ünnepségeinek tájékoztató könyve
https://mek.oszk.hu/16800/16895
11
-
11
66. IV. Földmérő Találkozó
Csíksomlyó, 2003. június 19-22.

https://mek.oszk.hu/03500/03508
7
-
7
67. V. GNU/Linux szakmai konferencia
Budapest, 2003. november 8.

https://mek.oszk.hu/02200/02230
12
-
12
68. Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai
Miskolc, 1995. augusztus 28-30.

https://mek.oszk.hu/01700/01716
2
-
2
69. 50 érv a biogazdálkodás mellett
https://mek.oszk.hu/14500/14528
5
-
5
70. 50 éves találkozó és az Exodus
https://mek.oszk.hu/07300/07333
159
-
159
71. 55 pasziansz
A legérdekesebb egy- és kétszemélyes kártyatürelemjátékok gyűjteménye

https://mek.oszk.hu/14200/14229
377
-
377
72. VI. GNU/Linux szakmai konferencia 2004
Budapest, 2004. november 20.

https://mek.oszk.hu/02200/02231
9
-
9
73. 60 esztendő a nyomdászszervezet történetéből
https://mek.oszk.hu/11100/11128
3
5
8
74. A 600 éves Dobsina
1326-1926

https://mek.oszk.hu/05700/05706
18
-
18
75. The 64 Counties of the Kingdom of Hungary in 1876
https://mek.oszk.hu/00000/00090
11
-
11
76. 71 év 855 tétele
Zsolnai József-bibliográfia

https://mek.oszk.hu/11600/11608
7
-
7
77. "A 72-es beadvány"
Nemzetiségi és oktatáspolitika a '60-'70-es években a Szovjetunióban

https://mek.oszk.hu/15200/15227
8
-
8
78. 85 mini történet (riportokba ágyazva)
Irodalmi riportok

https://mek.oszk.hu/18400/18470
19
-
19
79. A bonis bona discere
Ünnepi kötet Belovics Ervin 60. születésnapja alkalmából

https://mek.oszk.hu/18600/18609
39
-
39
80. "A Hét" írói és írásai
1889-1924

https://mek.oszk.hu/13000/13006
-
13
13
81. A Láthatár repertóriuma
1933-1944

https://mek.oszk.hu/12700/12726
10
-
10
82. "A Toll" írói és írásai
1914, 1929-1930

https://mek.oszk.hu/12600/12698
4
-
4
83. Az "Abaúji és szatmár-beregi Leader térségek ökológiai gyümölcstermesztésének fejlesztése szaktanácsadók és gazdálkodók továbbképzésével" című projekt keretében lezajlott rendezvények előadásaiból készült tanfolyami jegyzet
https://mek.oszk.hu/15100/15130
3
-
3
84. ABC oder Namenbuechlein, zum Gebrauche der Schulen in den kaiserlich-koeniglichen Staaten
https://mek.oszk.hu/03700/03785
7
-
7
85. ABC- és olvasókönyv az ausztriai birodalombeli izraelita elemi iskolák számára
https://mek.oszk.hu/11700/11705
18
-
18
86. ABC- és olvasókönyv katholikus elemi iskolák számára
https://mek.oszk.hu/12000/12005
42
-
42
87. Abecedarium Latino-Hungaricum
https://mek.oszk.hu/15100/15146
7
4
11
88. Die Abschriefft auss dem Original so der Turck ... allen christlichen Stenden des Römischen Reyschs geschriben haben. Des Küniges von Hungern Sendtbrieff an Keyserlich Stathalter
https://mek.oszk.hu/03700/03701
6
-
6
89. Abuska
Csagatajtörök szógyűjtemény

https://mek.oszk.hu/04900/04972
10
-
10
90. Az Acélváros végnapjai
Hogyan semmisült meg húszezer ember munkahelye a Lenin Kohászati Művekben

https://mek.oszk.hu/17300/17328
59
-
59
91. Acta Historica Hungarica Turiciensia
https://mek.oszk.hu/06000/06007
8
-
8
92. Actes et documents pour servir a l'histoire de l'alliance de George Rákóczy prince de Transylvanie avec les Français et les Suédois dans la guerre de trente ans
https://mek.oszk.hu/08500/08524
6
-
6
93. Ad acta
A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 2001

https://mek.oszk.hu/04800/04872
-
24
24
94. Ad acta
A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 2002

https://mek.oszk.hu/04900/04930
-
22
22
95. Ad acta
A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 1998

https://mek.oszk.hu/01300/01337
-
19
19
96. Ad acta
A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 1999

https://mek.oszk.hu/04800/04870
-
25
25
97. Ad acta
A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 2000

https://mek.oszk.hu/04800/04871
-
14
14
98. Ad acta
A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 2003

https://mek.oszk.hu/04900/04928
1
23
24
99. Ad astra per aspera
Ünnepi kötet Solt Pál 80. születésnapja alkalmából

https://mek.oszk.hu/18600/18605
7
-
7
    1   100   200   300   400   500   600   700   800   900